Sökning: "riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 1061 uppsatser innehållade ordet riskhantering.

 1. 1. Markanvisningar som riskhanteringsverktyg : En studie om effektivare riskhantering under kommunal planläggning av nya utvecklingsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Mika Bäckelie; [2018]
  Nyckelord :Markanvisningstävling; Riskhantering; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Urban development is a comprehensive practice, especially today considering the modern ambitions of city densification. Managing risks associated with spatial planning are vital for a sustainable and safe societal growth, yet often subject to challenging trade-offs between efficiency and safety. LÄS MER

 2. 2. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER

 3. 3. Capacity for Capacity Development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Cecilie Gundersen; [2018]
  Nyckelord :Capacity Development; Change Management; International Development Cooperation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The contrasting reality between the recognition of the effectiveness of capacity development as a path to achieving development and the apparent ineffectiveness of many capacity development interventions brings into question the ability of organisations to take on their envisaged role as external partners. Through interviews with informants from eleven different organisations, the study generates empirical insights into which challenges organisations encounter in their efforts to strengthen their capacities for capacity development, and how these challenges can be overcome. LÄS MER

 4. 4. “Du måste vara flexibel och engagerad” : En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Berntsson; Emma Gartram; [2018]
  Nyckelord :anställningsbarhet; flexibilitet; diskurs; styrningsrationaliteter; individualisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. LÄS MER

 5. 5. Critical Infrastructure Resilience – Comparing Swedish critical infrastructures based on interruption data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elsa Axelsdóttir; Rasmus Jonason Bjärenstam; [2018]
  Nyckelord :critical infrastructure; resilience assessment; resilience metrics; resilience analysis; Sweden; spatial planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today’s modern societies are becoming increasingly dependent on the vital societal functions that technical critical infrastructures provide, for example availability of electricity, tap water and internet connectivity. Hence, it is of essence that these infrastructures are resilient to interruptions. LÄS MER