Sökning: "riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 1394 uppsatser innehållade ordet riskhantering.

 1. 1. Risk Assessment of International Mixed Asset Portfolio with Vine Copulas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Axel Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Vine Copulas; Extreme Value Theory; Financial Risk Management; Vine Copulas; Extremvärdesteori; Finansiell riskhantering;

  Sammanfattning : This thesis gives an example of assessing the risk of a financial portfolio with international assets, where the assets may be of different classes, by the use of Monte Carlo simulation and Extreme Value Theory. The simulation uses univariate modelling, models of the assets’ returns as stochastic processes, as well as vine copulas to create dependency between the variables. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering inom fastighetsbolag : En kvalitativ studie om hur riskhantering tillämpas inom fastighetsbolag med koppling till budgetering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emil Karlsson; Jackie Lu; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsbolag; riskhantering; risk; budget; budgetering; fastighet; finansiell styrning; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Riskhantering inom fastighetsbolag Bakgrund: Fastighetsbolag utsätts precis som alla andra företag för risker. I fastighetsbolag ligger en stor del av risken i form av fastighetstillgångar som kräver förvaltning, underhåll och riskplanering men även i att bolagen är högt belånade. LÄS MER

 3. 3. Att bedöma förmåga till räddningsinsats vid brand i bostad: faktorer och uppgifter som har störst påverkan på utfallet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Fanny Selin; Maja Vilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :Förmåga; förmågebedömning; brand i bostad; räddningstjänsten; uppgifter; faktorer Capability; assessment of capability; residential fire; rescue service; tasks; factors; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to map the parameters of residential fires that have the most influence on the consequences. The parameters consist of factors linked to the event and tasks conducted by the rescue service. The reason for this scope is a new law that requires a new way of describing the capability of the Swedish rescue service. LÄS MER

 4. 4. FLOW : Ett justerbart munstycke för en förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Andersson; Alexander Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användarna av Lagafors rengöringssystem behöver idag byta mellan olika munstycken beroende på om man vill spola vatten eller rengöringsmedel vilket upplevs som ett problem. Projektgruppen har därför utvecklat ett kombinerat munstycke med syftet att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet mer tidseffektivt. LÄS MER

 5. 5. Att bedöma förmåga: förslag på modell för att beskriva räddningstjänstens operativa förmåga vid drunkningsolyckor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Sara Svensson; Max Myrhede; [2022]
  Nyckelord :Förmåga; effekt; drunkning; uppgift; faktor; räddningstjänst Capability; effect; drowning; task; factor; fire rescue service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to systematically map the factors and tasks linked to drowning accidents and the rescue services response to drowning accidents that has the most influence on the outcome. To achieve this purpose, two methods have been used, a literature study and an interview study. LÄS MER