Sökning: "Övning"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade ordet Övning.

 1. 1. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2022]
  Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER

 2. 2. Attention based Knowledge Tracing in a language learning setting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastiaan Vergunst; [2022]
  Nyckelord :Knowledge Tracing; Exercise Recommendation; Personalised Learning; Recurrent Neural Network; Attention; Self-Attention; Exercise Embedding; Kunskapsspårning; Övningsrekommendation; Personligt Anpassad Inlärning; Rekurrenta Neurala Nätverk; Uppmärksamhet; Självuppmärksamhet; Övningsembedding;

  Sammanfattning : Knowledge Tracing aims to predict future performance of users of learning platforms based on historical data, by modeling their knowledge state. In this task, the target is a binary variable representing the correctness of the exercise, where an exercise is a word uttered by the user. LÄS MER

 3. 3. Öva rätt! : En fallstudie om tre gymnasieelevers egen övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Patrik Bonnet; [2022]
  Nyckelord :individual practice; deliberate practice; gitarr; övning; metodik; strategier; kvalitativ metod; hermeneutik; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en fallstudie av tre gitarrstudenter på gymnasiets estetiska program. Uppsatsen handlar om elevernas utsagor av egen övning. Forskningsfrågorna ämnar ringa in hur eleverna lägger upp sin egen övning samt vilka element de anser är viktiga för att lyckas med sin övning. LÄS MER

 4. 4. Morötterna jag har i min trädgård! : En fenomenologisk studie om hur min motivation fungerar i min övning på instrumentet valthorn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Lovisa Weiding; [2022]
  Nyckelord :motivation; practising; phenomenoly; logbook; self-study; motivation; övning; fenomenologi; loggbok; självstudie;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur min egen övningsmotivation fungerar på mitt huvudinstrument. Jag har forskat i ämnet genom att använda mig av olika övningsmetoder samt dokumenterat mitt material med hjälp av en loggbok. LÄS MER

 5. 5. Teamsamarbetets betydelse vid hjärtstopp hos barn : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Lagergren; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Paediatric; Communication; Qualitative Research; Team collaboration; Emergency Medical Services; Pediatrik; Kommunikation; Kvalitativ forskning; Teamsamarbete; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn som drabbas av ett hjärtstopp är något av det mest traumatiska en barnsjuksköterska kan ställas inför på barnakutmottagningen. Brist på teamsamarbete är en starkt bidragande faktor till ökad stress hos akutpersonalen. LÄS MER