Sökning: "Övning"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade ordet Övning.

 1. 1. Talängslan i samband med muntliga framställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lejla Velic; Sorin Khadida; [2021]
  Nyckelord :muntlig framställning; talängslan; arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Muntlighet och förmågan att hålla i muntliga framställningar är en av de centrala delarna i svenskundervisningen på gymnasieskolan. Talängslan är nära förknippat med muntlighet och kan vara ett hinder för elever i samband med muntliga framställningar. LÄS MER

 2. 2. Hur ser dagens kultur- och musikskolelärare på begreppet musikalisk talang och hur påverkar det deras undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Henrik Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :utbildningsvetenskap; musikpedagogik; begåvning; medfödd talang; musikalisk talang; talang; kulturskolan; educational science; music education; giftedness; innate talent; musical talent; talent; natural ability; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt hur dagens kultur- och musikskolelärare ser på begreppet musikalisk talang och hur deras synsätt jämför sig med tidigare musiklärares syn på densamma under det senaste århundradet. Den forskning jag har granskat har visat att musikalisk talang kan förbättras genom övning och inte är medfödd eller statisk. LÄS MER

 3. 3. Barns utforskande i en flyta och sjunka- aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma Martinsen; Michaela Järnesund; [2021]
  Nyckelord :Explore; Float; Hypothesis; Sink; Understanding; Hypotes; Utforska; Flyta; Förståelse; Sjunka;

  Sammanfattning : The purpose of the study is find out what understanding the children at the age of 3 and 5 have of the physical phenomenon float and sink and to investigate whether a practical activity contributes to a deeper understanding of the phenomenon. Children at two departments at two different preschools participated in the study. LÄS MER

 4. 4. Mekanisk och musikalisk : Hur trummisar och slagverkare uppfattar sin övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Lundin; [2021]
  Nyckelord :Övning; informellt lärande; formellt lärande; musicking; musika; trummor; slagverk; mekanisk; musikalisk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka om det finns korrelation mellan synen på övning och erfarenheter av instrumentalundervisning. Detta diskuteras utifrån begreppen mekanisk och musikalisk övning, där mekanisk övning handlar om att lägga fokus på koordination och fysisk prestation och musikalisk övning definieras som upplevelsen av att musicera. LÄS MER

 5. 5. Alternativa övningsmetoder för musiker - En studie i övning utan huvudinstrument för enskilda musiker och små ensembler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hannah Lindmossen; [2021]
  Nyckelord :alternativa; mentalisering; metoder; musik; musiker; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; samspel; öva; övning; alternative; educational science; imagery; methods; music; music education; musical interaction; musicians; practice; practise; practising; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 presenteras olika sätt på vilka musikaliska färdigheter kan övas genom mentalisering och andra alternativa övningsmetoder som inte inkluderar användande av musikernas huvudinstrument. Den visar också hur dessa metoder kan kombineras. LÄS MER