Sökning: "safety culture"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden safety culture.

 1. 1. Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Skoogh; Sofie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; teamwork; safety culture; operating theatre; Patientsäkerhet; teamarbete; operationssjukvård; säkerhetskultur; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar säkerhetskulturen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Julia Hultin; Elin Åslund; [2019]
  Nyckelord :Experiences; literature review; nurse; patient safety; safety culture; Litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; säkerhetskultur; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Säker vård är en hörnsten i vård- och omsorgsarbetet, trots det förekommer vårdskador. Vårdskador är inte enbart individorsakade utan också systemorsakade. Säkerhetskultur har visat sig påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Anmälningsplikten inom förskolan - En kvalitativ studie om förskollärarens tolkning av anmälningsplikten på förskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Caroline Simonsson; Kanzada Abraham; [2019]
  Nyckelord :preschool; children at risk; mandatory report; normality and organization culture; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is about how preschool teachers interpret the Swedish legislative rule concerning mandatory reporting and how organizational culture affects the teacher to make a report. Our main questions are: How is the obligation to report in SoL 14:1 interpreted by preschool teachers and how is the obligation to notify practiced based on their interpretation? Are there and how do preschool teachers perceive the support from their organization and how does it in turn affect the pre-school teacher's actions? We answer the questions through a qualitative interview study and previous research. LÄS MER

 4. 4. “Learning to swim is like learning Swedish”: A Grounded Theory study of immigrant swim teacher’s conceptualization of swimming ability and their strategies used for newly immigrated families

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Jamie Linnea Luckhaus; [2019]
  Nyckelord :aquatic knowledge; drowning prevention; drowning risks; immigrants; integration; intervention; health promotion; nyanlända; simlärare; swimming; swimming ability; Svenska Livräddningssällskapet; vattenkunskap; vattenvana; water safety; water safety attitudes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Swimming ability provides many known benefits while a lack of ability can result in dire consequences including death. Swimming and water safety are taught in the Swedish school system and increase the likelihood of being able to save oneself and other. LÄS MER

 5. 5. Effekten och potentiella risker med bedaquiline, delamanid och pretomanid vid behandling av multiresistent tuberkulos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alexandra Jansson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; Multiresistent tuberkulos; bedaquilin; delamanid; pretomanid;

  Sammanfattning : Introduktion: tuberkulos går tillbaka ända till stenåldern och det var inte förrän på 1800-talet som Robert Koch upptäckte att det var Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) som orsakade tuberkulos. Idag drabbas cirka 10 miljoner årligen av tuberkulos och år 2017 uppstod cirka 600 000 nya fall av multiresistent tuberkulos (MDR-TB). LÄS MER