Sökning: "Therese Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Therese Lindberg.

 1. 1. Early Detection and Differentiation of Circulatory Shock in the Intensive Care Unit using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Therese Lindberg; [2022]
  Nyckelord :machine learning; prediction; circulatory shock; intensive care unit; ICU;

  Sammanfattning : In the intensive care unit, patients with crucial, life-threatening conditions are admitted and need constant monitoring. Here, the need for a quick and efficient decision support tool is the greatest. LÄS MER

 2. 2. Food recalls in the Food Supply Chain : A qualitative study of different product flows in a retail context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Lindberg; Therese Sohlin; [2021]
  Nyckelord :food recalls; product recalls; recall; product recall process; supply chain management; supply chain; food supply chain; product flows; product safety; food safety; food industry; food retailer; livsmedelsåterkallelser; produktåterkallelser; återkallelse; produktåterkallelse process; hantering av försörjningskedjan; försörjningskedja; livsmedelsförsörjningskedja; produktflöden; produktsäkerhet; livsmedelssäkerhet; livsmedelsindustrin; livsmedelsföretag ;

  Sammanfattning : The issue of food scandals originating from unsafe food has in recent years caught the attention of the public. Consequently, the number of food recalls has increased, and food retailers and food producers are getting questioned regarding their ability to provide consumers with safe food products. LÄS MER

 3. 3. Färger och former i digitala spel : Användningen av emotionella associationer föratt informera spelare om ett objekts funktion ien virtuell miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Therese Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Färg; form; 3D-grafik; virtuella miljöer; emotionella associationer;

  Sammanfattning : Att färger och former kan inge iakttagare i negativa, positiva eller neutrala känslotillstånd är något som framkommer i tidigare forskning inom ämnet. Vad den här studien önskar undersöka är hur dessa associationer kan användas i virtuella, interaktiva miljöer för att informera en spelare om nyckelobjekts funktioner. LÄS MER

 4. 4. “Vi gör nog många saker som är rätt, men vi vet nog inte vilka saker som gör vad” : - En kvalitativ studie om polisers attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Linda Juntunen Lindberg; Therese Thette Lindström; [2020]
  Nyckelord :Crime prevention; evidence-based methods; police attitudes; community oriented policing; problem oriented policing; Brottsprevention; evidensbaserade metoder; polisers attityd; community oriented policing; problem oriented policing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka polisanställdas attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder inom det brottsförebyggande arbetet. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med 9 poliser och analyserade dessa med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av mentorskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Malkolmsson; Therese Johansson; Karin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Content analysis; mentorship; nursing professions; safe care; support; Innehållsanalys; mentorskap; sjuksköterskeprofession; support; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder brist på sjuksköterskor i dagens hälso- och sjukvård, vilket resulterar i att antalet erfarna sjuksköterskor minskar och det blir svårare för nyutexaminerade sjuksköterskor att få stöttning i sin nya profession. Övergången från student till ansvarig sjuksköterska beskrivs av många som utmanande och intensiv. LÄS MER