Sökning: "supply chain management"

Visar resultat 1 - 5 av 1101 uppsatser innehållade orden supply chain management.

 1. 1. Circular- and Performance Economy in the Telecommunications sector - A study investigating Reuse, Recycling & Leasing of mobile phones

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Ingvarson; Brynzér Evelina; [2021-06-11]
  Nyckelord :Telecommunication; Circular Economy; Performance Economy; Supply Chain; Reverse logistics; Leasing; Reuse; Recycling; Customer preference; Environmental Sustainability and Environmental Cost;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Performance of Light Electric Freight Vehicles in Urban Areas - Adapting the Performance Prism framework to manage CEP stakeholder relationships and improve the performance of Light Electric Freight Vehicles in the last mile

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Härtel; Fabian Kulawik; [2021-06-11]
  Nyckelord :last-mile; LEFV; logistics; supply chain; parcel deliveries; city logistics; urban freight; performance prism; triple bottom line; CEP; urban freight stakeholder;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Potential for upscaling the use of light electric freight vehicles in sustainable last mile deliveries - Conducted at VTI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jens Collvin; Taima El Elawi; [2021-06-11]
  Nyckelord :LEFVs; City Logistics; Urban Areas; Supply Chain Management; Urban Consolidation Centres;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar utformningen av en försörjningskedja samt dess aktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Rick Eckerholm; Oskar Olsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Supply chain management; Supplier selection; Supplier relationship management; Supply chain strategy; Försörjningskedjor; Supply chain management; Leverantörsval; Supplier relationship management; Supply chain strategy.;

  Sammanfattning : En försörjningskedja är en komplex process som majoriteten av företaget tampas med, både medvetet och omedvetet. Vid närmare granskning av en försörjningskedja kan denna process brytas ner i flertalet delar, vilket gör begreppet försörjningskedja oerhört stort att behandla i sin helhet. LÄS MER

 5. 5. Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) : En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Holm; Amer Basic; [2021]
  Nyckelord :RFID; Implementation; Third Party Logistics TPL ; Item level; Cost calculation; Warehousing operations; Inbound and outbound process; RFID; Implementering; Tredjepartslogistik TPL ; Artikelnivå; Kostnadskalkyl; Lagerverksamhet; In- och utleveransprocess;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) - En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL  Kurs: 4FE19E Examensarbete i Supply Chain Management för Civilekonomprogrammet, 30 hp.  Författare: Jacob Holm & Amer Basic Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén  Bakgrund: PostNord TPL i Ljungby är en av de aktörer som har fått upp ett intresse för RFID och det hela började med ett önskemål om RFID-tekniken från deras största kund (Kund X). LÄS MER