Sökning: "supply chain management"

Visar resultat 1 - 5 av 978 uppsatser innehållade orden supply chain management.

 1. 1. Blockchain Technology and the Implementation in the Supply Chain: Occuring Barriers : A multiple case study

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Philipp M. Block; Sophia K. Marcussen; [2020]
  Nyckelord :blockchain technology; supply chain management; technology implementation; barriers; interconnections; Blockchain Technologie; Lieferketten Management; Technology Implementierung; Barrieren; Zusammenhänge zwischen Barrieren;

  Sammanfattning : Aim of the research is to investigate, on basis of four different perspectives, which barriers inhibit the implementation of blockchain technology in the supply chain. Method used is a multiple case-study based on a qualitative research strategy using an inductive research approach. LÄS MER

 2. 2. Analysing the Impacts of Using Direct Shipments in the Distribution Network for Spare Parts

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Hugo Hedin; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Distribution is a part of the supply chain and refers to the steps taken to move and store a product from the supplier stage to the customer stage in the supply chain. Direct shipment is a concept within distribution and refers to shipping direct between a supplier and a retailer or customer. LÄS MER

 3. 3. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 4. 4. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 5. 5. A study on layout design for a logistic center – Case study at ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Delon Mikhail; Stapheen Sadllah; [2020]
  Nyckelord :Layout Planning; Logistic center; Systematic Layout Planning; Value Stream Mapping; ASRS; AGV; AMR;

  Sammanfattning : Most organizations understand that in order to progress in a market that is dominated by competition, they must identify practices that can lead to improvements and obtaining competitive advantages. As a way to drive improvements, it has led to the link between layout planning and supply chain management receiving growing awareness. LÄS MER