Sökning: "intensive care unit"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden intensive care unit.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Early Detection and Differentiation of Circulatory Shock in the Intensive Care Unit using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Therese Lindberg; [2022]
  Nyckelord :machine learning; prediction; circulatory shock; intensive care unit; ICU;

  Sammanfattning : In the intensive care unit, patients with crucial, life-threatening conditions are admitted and need constant monitoring. Here, the need for a quick and efficient decision support tool is the greatest. LÄS MER

 3. 3. Att vårda barn berör-vikten av att skapa trygghet i en ovan situation : Kvalitativ intervjustudie med intesivvårdssjuksköterskor

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Widén; Jenny Hägg; [2022]
  Nyckelord :Caring science; critically ill children; experience; family; general intensive care unit; intensive care; intensive care nurse; life world; nursing.; Allmän intensivvårdsavdelning; familj; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; kritiskt sjuka barn; livsvärld; omvårdnad; upplevelse; vårdvetenskap. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas barn på allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige, där det generellt vårdas mer vuxna än barn. Att vårda ett barn på en allmän intensivvårdsavdelning händer sällan vilket inte ger samma erfarenhet som att vårda en vuxen. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av digital kommunikation med närstående och patienter under Covid-19-pandemin : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Carl-Filip Björk; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Digital communication; Intensive Care Unit; Intensive Care Nurse; Prohibited from visiting; Covid-19; Digital kommunikation; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Besöksförbud;

  Sammanfattning : Introduktion: Under Covid-19-pandemin var det besöksförbud på de flesta intensivvårdsavdelningar (IVA) och ett stort flöde av smittade patienter. Närståendes fysiska besök ersattes med videosamtal och andra digitala kommunikationslösningar. LÄS MER

 5. 5. Barn som anhöriga på en intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Eriksson; Maja Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Anhöriga; barn; intensivvård; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som besökare på en intensivvårdsavdelning är ganska nytt förekommande, men har blivit mer vanligt. Många intensivvårdssjuksköterskor upplever dock att de saknar kompetens och stöd för att bemöta barn som anhöriga. LÄS MER