Sökning: "Gestaltningsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsteori.

 1. 1. Yttrandefrihet eller attack mot muslimer? En studie om hur koranbränningarna har gestaltats i svenska och arabiskspråkiga medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Bäck; Sarah Hedlund; Sara Alchaar; [2024-02-27]
  Nyckelord :Gestaltning; Koranbränning; Svenska medier; Arabiska medier; Internationella nyhetsfaktorer; Gestaltningsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about how the Quran burnings that took place in Sweden 2023 have been framed in Swedish contra Arabic newspapers. The intention is to examine the frequency of different frames, actors and photographs in selected news articles published in July of 2023. LÄS MER

 2. 2. Nu har han skitit i det blå skåpet! : En kvalitativ diskursanalys av svenska nyhetsmediers bidragande till cancel culture

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Lundholm; Kajsa Petersson Miedzik; [2024]
  Nyckelord :Cancel Culture; Swedish news outlets; Journalism; Critical Discourse Analysis CDA ; Paolo Roberto; Cancel culture; Svenska nyhetsmedier; Journalistik; Nyhetsrapportering; Kritisk diskursanalys CDA ; Paolo Roberto;

  Sammanfattning : I samband med den befintliga medieutvecklingen har fenomenet cancel culture ökat i aktualitet. Det växte fram på sociala medier men sker idag både inom digitala och traditionella medier. Ett uppmärksammat svenskt fall av cancel culture skedde våren 2020 då Paolo Roberto genomförde köp av sexuella tjänster. LÄS MER

 3. 3. Hjältarna i kvartsfinalen mot kritiserade bronsmedaljörer : En kvalitativ textanalys om gestaltningar av herr- och damlandslaget i fotboll vid vinst och förlust under VM

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Träff Jonsson; Zain Serop; [2024]
  Nyckelord :Embodiment; representation; framing; gender; gender roles. agenda-setting theory.; Gestaltning; representation; inramning; genus; könsroller; dagordningsteorin.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur Sveriges herr- och damlandslag i fotboll representerades i media under VM 2018 och VM 2023. Syftet med studien var att bidra med ökad förståelse och kunskap om hur mediegestaltningen ser ut och hur gestaltningsmönster kan variera beroende på kön och prestation. LÄS MER

 4. 4. Ukrainakriget i nyhetspressen : En kvalitativ undersökning av tidningsrapporteringen om Ukrainakriget i två svenska tidningar under 2022 jämfört med 2014

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Måns Birkoff; [2024]
  Nyckelord :Ukraine; war; media; newspapers; papers; 2014; 2022.; Ukraina; Ukrianakriget; media; tidningar; tidningsartiklar; 2014; 2022;

  Sammanfattning : Rapporteringen om kriget i Ukraina har varit omfattande, både under 2014 och under 2022. Medierapportering och hur media gestaltar informationen kan forma läsarnas uppfattning om olika aktörer och händelser, vilket kan påverka politiken och opinionen i landet. LÄS MER

 5. 5. ”MAGDALENA ANDERSSON HADE KRAFTEN ATT KROSSA GLASTAKET” En kritisk diskursanalys av mediers gestaltning av Magdalena Andersson som statsminister ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Åsberg; [2023-04-14]
  Nyckelord :Medier; Gestaltning; Hyrbidkvinnlighet; Könsstereotyper; Diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Magdalena Andersson gestaltas som statsminister i två svenska tidningsmedier, Aftonbladet och Expressen. Frågeställningen som uppsatsen ämnar att besvara är Hur gestaltas Magdalena Anderssons i medier utifrån ett genusperspektiv?. LÄS MER