Sökning: "gestaltningsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet gestaltningsteori.

 1. 1. HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV - En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Berggren; Amelia Karlsson Alfonzo; Amanda Säll; [2022-02-24]
  Nyckelord :Sport; gestaltningsteori; herr fotbolls-VM 2022; fotboll; mänskliga rättigheter; medier; Qatar; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Teori: Gestaltningsteori (framing) Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021 Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer, korruption och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Begränsad nyhetsrapportering i en obegränsad verklighet : En studie av svenska tidningars skildringar av Kataloniens självständighetsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Melker Frölén Åström; [2022]
  Nyckelord :Framing theory; gestaltningsteori; gestaltning; mediers makt; Katalonien; Spanien; självständighet; tidningsartiklar; nyhetsrapportering; politik;

  Sammanfattning : In October 2017, the Spanish region Catalonia held a referendum vote on independence, but was not able to declare independence because of a strong opposition from the central government in Madrid. For the news media there are different ways to describe an event like this and these ways might have different outcomes on those who take part of the news. LÄS MER

 3. 3. ”Kallblodiga dubbelmördaren” och ”Våldsamma expojkvännen” : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om hur Johanna Möller och Billy Fagerström gestaltas i lokalpress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Waktel; Matilda Kennerberg; [2022]
  Nyckelord :Brottsjournalistik; kvinnlig förövare; manlig förövare; genusteori; gestaltningsteori; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys; lokal press.;

  Sammanfattning : This study examines how local newspapers frame female and male murderers. Thestudy specifies two murder cases that recieved a lot of media coverage, and themurderers are Johanna Möller and Billy Fagerström. LÄS MER

 4. 4. Gangsterrap fick mig att göra det : en narrativ analys av debatten om gangsterrap i Aftonbladet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Michael Johansson; Isak Greby; [2022]
  Nyckelord :Gangsterrap; Einár; medienarrativ; gestaltningsteori; dramatism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Gangsterrap fick mig att göra det: En narrativ analys av debatten om gangsterrap i Aftonbladet är författad av Isak Greby och Michael Johansson i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Föremål för denna undersökning är den debatt om gangsterrap som uppstod i media efter mordet på artisten Einár den 21 oktober 2021. LÄS MER

 5. 5. The unfair representation of Neurodevelopmental disorders : A quantitative content analysis of the representation of neurodevelopmental disorders in Swedish news media

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mariam Bafadhl; Therese Lindskog; [2022]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorders; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotypes; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotyper;

  Sammanfattning : Purpose: This study aimed to investigate how neurodevelopmental disorders (NDs) are represented in the Swedish news media. The study can contribute to gaining more excellent knowledge about how Swedish news media such as Dagens Nyheter (DN) and Expressen represent disabilities such as NDs. LÄS MER