Sökning: "ethic"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet ethic.

 1. 1. "FÖR ATT GE LIVET LITE MENING KANSKE" : En studie om arbetets betydelse för unga i arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elsa Larsson; Maja Ericson; [2022]
  Nyckelord :work ethic; work society; youth; post-fordism; discourse; subject of value; subject of labour; young workers; subjectification;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how young people are influenced by the work society, what the subjectification process looks like and how the subject position affects their experience of them self and their agency. Moreover, this study has a discourse analytical approach as well as a critical approach to work and work society. LÄS MER

 2. 2. (Vi) Behöver Naturen (I) Våra Liv?: En kritisk diskursanalys av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Norström; [2022]
  Nyckelord :Antropocentrism; Ekocentrism; Biocentrism; Miljöetik; Diskurs; EU:s Strategi för Biologisk mångfald 2030;

  Sammanfattning : Issues concerning the environment cannot be solved by natural science and technologicaladvancements alone. Every decision and environmental strategy rests upon ethicalconsiderations in which many authors question whether anthropocentric values are compatiblewith the solutions to environmental problems. LÄS MER

 3. 3. Bankernas argumentation kring skattelogik : Bankernas användning av retorik för att övertyga sin läsare, i syfte att bibehålla legitimitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Cordes Ahlinder; Jennie Wähling; [2022]
  Nyckelord :sustainability; tax; avoidance; banks; legitimacy; hållbarhet; skatteundandragande; banker och legitimitet;

  Sammanfattning : Efter allmänhetens påtryckningar har mycket hänt inom hållbarhetsområdet och många företag har insett deras skyldighet gentemot samhället kring att ta ansvar för en hållbar utveckling. Företagens affärsetik handlar om normer och värderingar som går i linje med vad intressenterna förväntar sig, där företagens skattelogik utgör en del av affärsetiken. LÄS MER

 4. 4. "Kitu Kidogo": Give me something small : A qualitative case study on the causes of private sector corruption in East Africa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Sabine Lind; [2022]
  Nyckelord :corruption; private sector; ethnicity; East Africa; collectivism;

  Sammanfattning : There is a large amount of literature about corruption and its impacts on conflict and democratization. In the latest decades, scholars have also tried to explain why political corruption trickles down to the public sector. However, less is known about under what circumstances that political corruption trickles down to the private sector. LÄS MER

 5. 5. Logistik inom anläggningsarbeten : En fallstudie av kostnader för arbetsplatstillskottstid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Simon Ericsson; Jesper Nordin Ekman; [2022]
  Nyckelord :Logistik; Anläggningsarbete; LEAN; Arbetsplatstillskottstid; APL-tid; Slöseri; Leveranser; APD-plan;

  Sammanfattning : Logistik inom byggbranschen genomgår ständigt utveckling. Nya teorier testas och logistiken utvecklas i takt med att byggnadsmaterial och produktionsmetoder förändras. Tidigare studier visar att 30-35 % av ett projekts produktionskostnad består av slöseri som är direkt kopplat till bristfällig logistik. LÄS MER