Sökning: "Autonomy"

Visar resultat 1 - 5 av 1922 uppsatser innehållade ordet Autonomy.

 1. 1. Abort - Barnets rätt till liv eller kvinnans rätt till autonomi? : En kvalitativ textanalys om gestaltningsförändringar kring abort i amerikanska opinionsartiklar innan- respektive efter upphävningen av domen Roe v. Wade från 1974.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Reinsjö; Anna Bergfeldt; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Media; USA; Framing theory; Democracy; Enlightened understanding; Roe v. Wade; Abort; Media; USA; Gestaltningsteori; Demokrati; Upplyst förståelse; Roe v. Wade;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there have been any changes regarding the framing of abortion in American opinion-based articles. This since the abortion laws in America has gone through a lot of changes in 2022, in comparison to the previous year 2021. LÄS MER

 2. 2. ”There is a need for people who can provide a transition”: A case study of how educational activities empower actors to engage in a local transition of the waste system on Bornholm, Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Kathrine Gjesing Hansen; [2023]
  Nyckelord :socio-institutional transitions; Denmark; power; education; municipal waste management; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sustainable waste management is a complex task within environmental governance, and municipalities play a key role in governing a transition of the waste system toward prevention and reuse. This calls for an enhanced understanding of local capacities for change, and therefore this thesis adopts a socio-institutional perspective on the power of actors to influence local transitions. LÄS MER

 3. 3. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER

 4. 4. AUTONOMIREFORMEN I PRAKTIKEN : En detaljerad fallstudie av Örebro universitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Björklund; Emilia Malm; [2023]
  Nyckelord :Autonomy; new public management; collegial values; top-down steering; decision-making; universities; Örebro university;

  Sammanfattning : The aim of the study is to gain further knowledge on the practical use of the Swedish autonomy reform concerning internal management at Swedish universities. Furthermore the study contains a detailed case study at Örebro university. LÄS MER

 5. 5. Post apartheid challenges according to South African journalists : A qualitative study of how South African journalists evaluate the relationship between their ethnicity and work

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Frida Larsen; Ebba Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Postcolonialism; apartheid; journalism; professional identity; South Africa;

  Sammanfattning : This study is a bachelor's thesis based on a Minor Field Study conducted in Cape Town,South Africa between October and December 2022. This research is a qualitative studyand nine semi-structured interviews were conducted with South African journalistsduring the field study. LÄS MER