Sökning: "Globalisation"

Visar resultat 1 - 5 av 464 uppsatser innehållade ordet Globalisation.

 1. 1. Global Framework Agreements - A solution to fill the vacuum of global labour law?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Larsson; Hanna Engblom; [2024]
  Nyckelord :Globalisation; Global framework agreements; International framework agreements; Multinational enterprises; Global union federations; Global supply chain; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The phenomenon of global framework agreements has emerged through the difficulties of regulating the global labour market where the multinational enterprises' operations have been driven by an economic agenda and profit. The challenges of creating transnational legislation have brought social actors, such as the United Nations and the International Labour Organisation, to initiate self-regulatory instruments. LÄS MER

 2. 2. Att håna de globalt superrika : En multimodal kritisk diskursanalys av filmen Triangle of Sadness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Gröttheim; Sanna Eriksson; [2024]
  Nyckelord :economic inequality; class; global upper class; globally super-rich; global elite; discourse; culture industry; field theory; multimodal critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Research suggests that society is facing continued increasing economic inequalities where structural forces such as neoliberalism and globalisation are behind the emergence of a new group of globally super-rich. Since media is a place where social class is expressed, depicted and represented, it can have a particularly important role regarding what discourses about the global upper class are generated. LÄS MER

 3. 3. Eleven i Sen-Moderniteten : En Läroplansanalys och Didaktisk Modell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Renato Johnsson Nuñez; [2024]
  Nyckelord :Late modernity; Anthony Giddens; Curriculum analysis; Didactic model; Globalisation; Sen-modernitet; Anthony Giddens; Läroplansanalys; Didaktisk modell; Globalisering;

  Sammanfattning : Denna avhandling tillämpar Anthony Giddens teori om sen-modernitet på gymnasieutbildningen, och i synnerhet dess inverkan på föreställningarna om ’jaget’ och självidentiteten. Den ger svar på den didaktiska frågan ”till vem?”. LÄS MER

 4. 4. Den politiserade synen på myndighetssverige : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar förtroendet för statliga myndigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :William Lundell; [2024]
  Nyckelord :politisk tillit; tillitsklyfta; myndighetsförtroende; populism; kulturella värderingar;

  Sammanfattning : This study examines trust in Swedish government agencies based on individuals’ left-right political ideology. Two theories, the Cultural backlash theory and the Economic insecurity thesis, traditionally used to explain the rise of right-wing populist parties, are applied to identify factors influencing trust. LÄS MER

 5. 5. The impact of war and crisis on SMEs' global value chains: A quantitative study in West Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Moa Johansson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Small and Medium-sized Enterprises SME ; Global Value Chains GVC ; Globalisation; Deglobalisation and Regionalisation;

  Sammanfattning : Historically global value chains (GVCs) have mainly been operated by transnational corporations (TNCs) but have increased in popularity for small and medium-sized enterprises (SME). Recent events such as the COVID-19 pandemic and the complete Russian invasion of Ukraine in 2022 have exposed vulnerabilities in GVC. LÄS MER