Sökning: "Small and Medium-sized Enterprises SME"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade orden Small and Medium-sized Enterprises SME.

 1. 1. Utilization of digital technologies in internationalization processes. A case study of high-tech SMEs in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Funck; Marcus Schöneman; [2024-02-13]
  Nyckelord :Digitalization; Internationalization; SME;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of digitalization in the internationalization process of Swedish Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). In today's global economy, digitalization has become increasingly important for firms to remain competitive. LÄS MER

 2. 2. Användning av prestationsmätning inom IT Service Management hos fem små och medelstora företag : En kvalitativ studie om upplevda fördelar, utmaningar och risker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Strandberg; [2024]
  Nyckelord :ITSM; IT Service Management; ITIL; SME; it-tjänstehantering; små och medelstora företag; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Att leverera IT-relaterade tjänster är utmanande för många företag och verksamheter. För att underlätta för leverantörer av IT-tjänster har processtöd tagits fram som går under namnet IT Service Management där det ledande ramverket ITIL tillhandahåller riktlinjer för bland annat processer i form av incident- och problemhantering. LÄS MER

 3. 3. The impact of war and crisis on SMEs' global value chains: A quantitative study in West Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Moa Johansson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Small and Medium-sized Enterprises SME ; Global Value Chains GVC ; Globalisation; Deglobalisation and Regionalisation;

  Sammanfattning : Historically global value chains (GVCs) have mainly been operated by transnational corporations (TNCs) but have increased in popularity for small and medium-sized enterprises (SME). Recent events such as the COVID-19 pandemic and the complete Russian invasion of Ukraine in 2022 have exposed vulnerabilities in GVC. LÄS MER

 4. 4. Do SMEs in Inflationary countries carry potentials for Internationalization: Illustration from Sri Lankan Economy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Thilini Dushyanthi Atapattu; Hasini Anchala Chandrasekara Hetti Arachchige; [2023-07-18]
  Nyckelord :Inflation; hyperinflation; internationalization; Small and medium sized; developing countries;

  Sammanfattning : External environmental effects always create challenges to the business world. Current uncertain conditions around the world with unexpected natural as well as human interventions make the global business activities more complicated. LÄS MER

 5. 5. Utmaningarna med digitalisering av ekonomistyrning för små och medelstora tillverkande verkstadsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sar Appel Jonsson; Jacob Svensson; [2023-02-21]
  Nyckelord :SME; digitalisering; ekonomistyrning; beslutsprocesser; tillverkning;

  Sammanfattning : The focus of this study is management control, more precisely how decision making and control mechanisms are affected by digitalization and what hampers the future development of digitalization in small and medium sized companies. To stay competitive it is important that small and medium sized companies also implement digitalization in their business. LÄS MER