Sökning: "Entreprenadrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Entreprenadrätt.

 1. 1. Järnspikar! - Hur regleras en skada som en entreprenör orsakar en sidoentreprenörs entreprenad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marielle Pettersson; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the main rule in chap. 5 § 1 st. 1 AB 04, the contractor is considered liable in regard to any damage to any part of the contracted work which has not been subject to a handover. This accountability is sometimes referred to as the contractor's object liability. LÄS MER

 2. 2. Att tala är guld - En utredning kring informationsutbyte i entreprenadförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Åkesson; [2021]
  Nyckelord :avtalsrätt; contract law; civilrätt; private law; entreprenadrätt; construction contract law; entreprenadprojekt; construction project; kommunikation; informationsutbyte; communication; granskningsskyldighet; obligation to review; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a successful construction project, it is necessary that the parties have good communication and collaboration. However, the regulation regarding the parties' exchange of information is somewhat unclear. LÄS MER

 3. 3. AB 04 kap. 5 § 5 och processuella bördor: Den processrättsliga innebörden av entreprenörens garantiansvar i utförandeentreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Åberg; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; civilprocessrätt; entreprenadrätt; åberopsbörda; bevisbörda; garantifel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is no legislation regulating B2B-construction contracts in Sweden. Such contracts are regulated by standard agreements, called General Regulations. The latest version of General Regulations for construction contracts is named AB 04. LÄS MER

 4. 4. Tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder – En jämförande analys av AB 04 och NS 8405

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Gille-Johnson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Entreprenadrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish and Norwegian construction contract law is mainly regulated by standard-form contracts. In NJA 2018 p. 643 the Swedish Supreme Court takes guidance from the Norwegian standard-form contract NS 8405 and Norwegian construction contract law literature to decide the extent of a regulation in AB 04. LÄS MER

 5. 5. Alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten - En jämförelse mellan de två förfarandena Förenklad tvistelösning i AB 04 och Dispute Avoidance and Adjudication Board i FIDIC Red Book

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Arkhem Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Civilrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Civilprocessrätt; Entreprenadavtal; AB 04; FIDIC; Tvistelösning; Alternativ tvistelösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. LÄS MER