Sökning: "Entreprenadrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Entreprenadrätt.

 1. 1. Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; private law; avtalsrätt; entreprenadrätt; construction law; standardavtal; AB 04; redovisning; kostnadsredovisning; allmänna bestämmelser; löpande räkning; självkostnadsprincipen; general conditions of contract; contract; tolkning; avtalstolkning entreprenad; entreprenadavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet kontra vigilans - En jämförelse av reglerna för utförandet av konsumententreprenader med dess motsvarigheter vid kommersiella entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennie Siegel; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; entreprenadavtal; konsumenttjänstlagen; AB 04; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entreprenadavtal är beteckningen för de avtal då en uppdragstagare åtar sig uppdraget att utföra ett visst arbete åt en uppdragsgivare. När en näringsidkare ingår ett sådant avtal med en konsument reglerar 4–8 §§ konsumenttjänstlagen hur uppdraget ska utföras. LÄS MER

 3. 3. Underrättelseskyldigheten i nordiska standardavtal för entreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Bark; [2019]
  Nyckelord :Underrättelsesskyldighet; Underrättelseplikt; Entreprenadrätt; AB 04; NS 8405; AB 92; AB 18; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this paper I have investigated the duty of notification in the Nordic standard contracts for contracting. The four agreements I have dealt with in my essay are AB 04, AB 92, AB 18 and NS 8405. LÄS MER

 4. 4. Avtalsparters lojalitetsplikt vid utförandeentreprenad enligt bestämmelserna i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Waldebrink; [2018]
  Nyckelord :lojalitet; entreprenadrätt; avtalsrätt; AB 04; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Från att den svenska synen på avtalsförhållanden tidigare betonat parternas avtalsfrihet och starkt präglats av en restriktivitet mot att fylla ut avtal med förpliktelser som inte uttryckligen följer av dessa, har utvecklingen på avtalsrättens område gått emot en syn som snarare ser avtalsförhållandet som ett samarbetsförhållande än ett motpartsförhållande. Svenska avtalsparter har i takt med den utvecklingen ansetts ha en skyldighet att iaktta och tillvarata sin motparts intresse, en så kallad allmän lojalitetsplikt. LÄS MER

 5. 5. Ansvarsreglerna i Allmänna bestämmelser : Särskilt om 5 kap. § 11 AB 04 och dess förhållande till de entreprenadrättsliga försäkringsreglerna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Gabriel Walldén; [2018]
  Nyckelord :Entreprenadrätt; AB04; ABT06; entreprenadförsäkring; 5:11; entreprenör; byggherre.;

  Sammanfattning : Entreprenadrätten, till skillnad från många andra juridiska läror, omfattas inte av någon speciallagstiftning. Regleringen på området sker istället i huvudsak med hjälp av standardavtal. Ett av dessa är AB 04, ett avtal som i skrivande stund undergår ett revideringsarbete. LÄS MER