Sökning: "Distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 6924 uppsatser innehållade ordet Distribution.

 1. 1. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 2. 2. The Evolution of Role-Stereotypes and Related Design (Anti)Patterns

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Duy Nguyen Ngoc; Fabian Fröding; [2020-12-03]
  Nyckelord :Role-stereotypes; anti-patterns; software design; software evolution;

  Sammanfattning : This paper presents a study on how classes based onthe role-stereotypes defined by Wirfs-Brock, change over time insoftware systems, and how the occurrence of anti-patterns changeover time in relation to these roles. The aim of the study is to gainan understanding on how role-stereotypes change as softwaresystemsevolve, and if these changes have possible correlationsto certain anti-patterns. LÄS MER

 3. 3. Always Look on the Positive-Definite Side of Life

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Mattias Byléhn; [2020-11-24]
  Nyckelord :Poisson summation; positive-definite distributions; Abel transform; Guinand’s distribution; relatively positive-definite distributions; Krein’s theorem; Krein measures;

  Sammanfattning : This thesis concerns distributions on Rn with the property of being positive-definite relativeto a finite subgroup of the orthogonal group O(n). We construct examples of such distributionsas the inverse Abel transform of Dirac combs on the geometries of Euclidean space Rn and thereal- and complex hyperbolic plane H2, H2C. LÄS MER

 4. 4. Interactionwise Semantic Awareness in Visual Relationship Detection

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Pagliarini Giovanni; Imtiaz Azfar; [2020-11-06]
  Nyckelord :Deep Learning; Natural Language Processing; Computer Vision; Visual Relationship Detection; Object Detection;

  Sammanfattning : Visual Relationship Detection (VRD) is a relatively young research area, where thegoal is to develop prediction models for detecting the relationships between objectsdepicted in an image. A relationship is modeled as a subject-predicate-object triplet,where the predicate (e.g an action, a spatial relation, etc. LÄS MER

 5. 5. A Decentralized Voting System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Fahmi Abdulqadir Ahmed; Gustaf Engström; Omar Hindawi; Tom Tobiasson; Melker Veltman; Oskar Wallgren; [2020-10-30]
  Nyckelord :Decentralized; Voting; Election; Blockchain; Hyperledger; Sawtooth; Consensus; Transaction Processor; Distributed Systems;

  Sammanfattning : The target of the project "A Decentralized Voting System" is to investigate whetherrecent developments in distributed systems can make a decentralized voting systemcapable of replacing the current systems in place. The current voting systems thatare taken into account are primarily democratic electoral voting systems, such asthe Swedish national electoral voting system. LÄS MER