Sökning: "servicekultur"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet servicekultur.

 1. 1. Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jessica Währn; [2018]
  Nyckelord :seasonal employment; internal marketing; service management; service culture; säsongsanställda; intern marknadsföring; service management; servicekultur;

  Sammanfattning : Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. LÄS MER

 2. 2. Internt varumärkesbyggande : Förmedling av ett varumärke i en serviceorganisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Frisk; Laura Åberg; [2016]
  Nyckelord :varumärke; internt varumärkesbyggande; kommunikation; servicekultur; värderingar; intern varumärkesorientering;

  Sammanfattning : Serviceorganisationer med direkt kundkontakt kräver att de anställda uppfattar och förmedlar varumärket till konsumenten enligt företagets uttalade varumärkesmål. Internt varumärkesbyggande är en process som innebär att anställda är en tillgång i uppbygganden av varumärket, genom kontakten med kunderna. LÄS MER

 3. 3. Något nästan förbjudet, en orakad nisch och en fika hos mormor : En studie om småföretagares konkurrenskraft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Denise Blomberg; Johanna Johansson; [2014]
  Nyckelord :småföretag; konkurrenskraft; varumärke; relationer; nätverk; personal; internet; platsmarknadsföring; servicelandskap; social media; internmarknadsföring; servicekultur;

  Sammanfattning : Bakgrund  Små företag är en stor del av det svenska näringslivet, och trots att de stora svenska företagen utgör enbart 0,1 procent står de för 40 procent av omsättningen och de anställda i det svenska näringslivet. Det här innebär stor konkurrenskraft gentemot de små och medelstora företagen. LÄS MER

 4. 4. Att sitta ikläm - Hur mellanchefen implementerar en strategi och hanterar direktiv från ledning och personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Louise Danielsson; Andreas Volmberg; [2014]
  Nyckelord :Organisationskultur; servicekultur; medarbetarskap; mellanchef; servicefokuserad strategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Centrala begrepp: Organisationskultur, servicekultur, medarbetarskap, mellanchef, servicefokuserad strategi Syfte: Att med en fallstudie undersöka mellanchefens roll i att implementera en strategi genom sitt ledarskap i en större organisation. Studien fokuserar på butikschefens komplexa roll som mellanchef för att titta närmare på hur direktiv från ledningen och personalen hanteras. LÄS MER

 5. 5. Är fika på jobbet nyckeln till god service? : En kvalitativ studie om servicekulturer i relation till belöningssystem inom försäkringsbranschen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Sandkvist; Harriet Hägglund; [2013]
  Nyckelord :servicekultur; företagskultur; organisationskultur; försäkringsbolag; kvalitativ studie; Umeå; belöningssystem;

  Sammanfattning : Är fika på jobbet nyckeln till god service? Denna fråga ställde vi oss och valde att titta närmare på hur servicekultur och belöningssystem hör ihop. Servicekultur har visat sig vara ett långsiktigt konkurrensmedel bland både produkt- och tjänsteföretag, och belöningar har visat sig kunna motarbeta en servicekultur om de används på fel sätt. LÄS MER