Sökning: "småföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 493 uppsatser innehållade ordet småföretag.

 1. 1. DET MINDRE FÖRETAGETS MEDARBETARSKAP - En studie om hur medarbetarskap upplevs och hanteras i ett småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rasmus Ekmark; Ludvig Sundqvist; [2020-09-02]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Co-workership; Small-size Company; HRM; Employee Engagement;

  Sammanfattning : In the Swedish labour market discourse, the term Medarbetarskap (co-workership) has takena key role. Medarbetarskap, in short, is a way of understanding the employee’s approach towork tasks and how organizational relations are conducted. The term Medarbetarskap isfound in both strategic HR and operational personnel work in Swedish companies. LÄS MER

 2. 2. Var? När? Hur? : En kvalitativ studie om strategisk planering i småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carina Andersson; Sofia Andrén; Madeleine Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Strategisk planering; strategi; småföretag;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about the strategic planning in small businesses. The study will answer the question: How formalized is the strategic planning progress in small businesses? Strategic planning is used to plan the company's direction and which goals they want to achieve. LÄS MER

 3. 3. CSR i småföretag : En studie på restaurang- och livsmedelsbranschen i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mariah Kriangpanich; Sabina Ährlin; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; intressenter; CSR-kommunikation; småföretag; samhällsansvar; miljöansvar; ekonomiskt ansvar;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility handlar om företagens sätt att ta företagsansvar. Begreppet har ingen enhetlig definition men handlar om hur företag ska ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. CSR har från början varit ämnat för stora företag som haft resurser att arbeta med det. LÄS MER

 4. 4. EMPLOYER BRANDING I SMÅ KONSULTFÖRETAG : En kvalitativ studie om att på ett resurseffektivt sätt attrahera kompetent arbetskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Klingvall; Ida Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; External employer branding; Arbetsgivarvarumärke; EVP; Små företag; Värdeerbjudande; Kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad är kunskapsintensiv arbetskraft (intellektuella, högutbildade och erfarna medarbetare) en bristvara, något som lett till att vikten av employer branding blir allt större. I de företag vilka är i behov av denna kunskapsintensiva arbetskraft, anses medarbetarna vara den mest värdefulla tillgången, och enligt organisationen Sveriges småföretag är denna brist den största anledningen till att små företag inte kan växa och utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Användning av affärsmodeller inom byggbranschen : En undersökning av småföretag i Nyköping

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Eriksson; Mi Tran Nikkilä; [2020]
  Nyckelord :Business model concept; small businesses; construction businesses; canvas-model; business strategy; managers; Affärsmodellskoncept; småföretag; byggbranschen; canvas-modellen; affärsstrategi; företagschefer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur affärsmodeller beskrivs och används hos ett urval av småföretag inom byggbranschen i Nyköping. Studien ämnade även att identifiera likheter och skillnader i hur företagschefer inom byggbranschen formulerar konceptet affärsmodell. LÄS MER