Sökning: "småföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 505 uppsatser innehållade ordet småföretag.

 1. 1. Digitalisering inom teknikhandelns småföretag : Hur småföretag hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom den traditionella industrin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Peter Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; small businesses; wholesale; technical trading; digital capabilities; leadership capabilities; digitalisering; småföretag; partihandel; teknikhandel; digital förmåga; ledarskapsförmåga;

  Sammanfattning : Digitaliseringen erbjuder utmaningar och möjligheter för såväl små som stora företag och driver inom partihandeln effektivisering, stordriftsfördelar och automatisering vilket bedöms leda till fortsatt konsolidering med färre och större företag. Forskning visar att förutsättningarna att hantera utmaningar och möjligheter ser olika ut beroende på olika faktorer som företagsstorlek, ålder, bransch och resurser. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i småföretag : Konsten att axla rollerna entreprenör, ledning ochledare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; kommunikation; organisatoriska förutsättningar; självledarskap; stöd; ledaregenskaper; ledarskapets betydelse; ledarskapets inflytande;

  Sammanfattning : I denna studie har småföretagares upplevelse och förutsättningar att utöva ledarskap, inom åkeri- och maskinentreprenadbranschen undersökts. Detta med hjälp av frågeställningar som berörde ledaren, ledarskapet och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. "Sharing is caring" : Kundengagemang som mål med content marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lejla Mujezinović; Alva Laurén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har gjort att den traditionella marknadsföringen börjat tappa sin effekt och digital marknadsföring som det trendiga marknadsföringskonceptet content marketing har vuxit sig starkare. Trots att content marketing inte längre är ett nytt fenomen saknas det en enhetlighet från forskares definition av konceptet. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsarbete och hållbarhetsprestation : En studie av 227 småföretag i Sverige, i samarbete med Energikontor Norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ewelina Hagman; Angelica Köhler; [2021]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetsprestation; hållbarhetsmål; hållbarhetsaktivitet; företags samhällsansvar; hållbarhetsbeteende; småföretag;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara på vilket sätt och i vilken utsträckning småföretag arbetar med hållbarhet. Studien syftar även till att förklara hur hållbarhetsmål i småföretag relaterar till hur de faktiskt arbetar med hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Förändrade strategier hos småföretagare under coronapandemin : En kvalitativ studie om småföretag i Jämtland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Celina Gustafsson; Joanna Lundstam; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER