Sökning: "småföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade ordet småföretag.

 1. 1. Digitalisering inom teknikhandelns småföretag : Hur småföretag hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom den traditionella industrin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Peter Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; small businesses; wholesale; technical trading; digital capabilities; leadership capabilities; digitalisering; småföretag; partihandel; teknikhandel; digital förmåga; ledarskapsförmåga;

  Sammanfattning : Digitaliseringen erbjuder utmaningar och möjligheter för såväl små som stora företag och driver inom partihandeln effektivisering, stordriftsfördelar och automatisering vilket bedöms leda till fortsatt konsolidering med färre och större företag. Forskning visar att förutsättningarna att hantera utmaningar och möjligheter ser olika ut beroende på olika faktorer som företagsstorlek, ålder, bransch och resurser. LÄS MER

 2. 2. Den upplevda revisionsnyttan : Ur revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Simon Tjellander; Hassan Mahmood; [2021]
  Nyckelord :The audit obligation; the audit benefit; the institutional theory; the legitimacy theory; the stakeholder theory; the agency theory; Revisionsplikten; revisionsnyttan; legitimitetsteorin; institutionella teorin; intressentteorin; agentteorin;

  Sammanfattning : År 2010 avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag i Sverige. Detta resulterade i att en majoritet av icke-revisionspliktiga företag valde bort revision. Trots detta finns det ett antal företag som väljer frivillig revision. Revisionen kan medföra mängder av fördelar som påverkar den upplevda revisionsnyttan. LÄS MER

 3. 3. Likviditetens betydelse för lönsamhet : En kvantitativ studie på svenska småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Gummesson; Martina Slaveska; [2021]
  Nyckelord :liquidity; profitability; effect; relationship; small companies; trade-off; likviditet; lönsamhet; betydelse; samband; småföretag; avvägning;

  Sammanfattning : Liquidity and profitability are both vital aspects of a company's survival. Earlier studies suggest that there is a trade-off between liquidity and profitability. Too much liquidity can lower the profitability but the company still needs to maintain sufficient liquidity in order to be able to meet their short-term obligations. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i småföretag : Konsten att axla rollerna entreprenör, ledning ochledare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; kommunikation; organisatoriska förutsättningar; självledarskap; stöd; ledaregenskaper; ledarskapets betydelse; ledarskapets inflytande;

  Sammanfattning : I denna studie har småföretagares upplevelse och förutsättningar att utöva ledarskap, inom åkeri- och maskinentreprenadbranschen undersökts. Detta med hjälp av frågeställningar som berörde ledaren, ledarskapet och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Analysmetoder för småskaliga e-handelssidor : En fallstudie av företaget Bernt i Lund

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Victor Persson; Lukas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Jakob Nielsen; Heuristiker; James Bekker; Rian van der Merwe; Analysmetod; e-handel;

  Sammanfattning : Användbarhet och användarupplevelser spelar en stor roll för företag på digitala marknaden. Inte minst för mindre företag som anställer en webbyrå som utvecklar hemsidan åt kunden och sedan drivs enskilt av ägaren. LÄS MER