Sökning: "Johanna Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden Johanna Johansson.

 1. 1. Tillförlitligheten hos tre översatta deltest ur CELF-4 med anpassningar för åldrarna 13:0-15:11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nelly Johansson; Johanna Möller; [2021-02-03]
  Nyckelord :CELF-4; ungdomar; språklig bedömning; översättning; tillförlitlighet.; CELF-4; adolescents; language assessment; translation; reliability.;

  Sammanfattning : This study investigated the reliability and validity of three translated andadapted subtests from CELF-4 for language assessment of adolescents aged 13:0-15:11. 30 participants from the south of Sweden were assessed using the subtests. LÄS MER

 2. 2. Beskriva personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 2: en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Johanna Johansson; Francine Nsabimana; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; persons; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; personer; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Over the last three decades, diabetes mellitus type 2, DMT2 has increased significantly all over the world. Factors that have an effect on blood sugar levels are diet, physical activity and stress. The factors also have an impact on the development of DMT2. Some other risk factors are overweight, smoking and heredity factors. LÄS MER

 3. 3. "På äldris får de baka och spela tv-spel, det är orättvist" : Ett utvecklingsinriktat arbete om att ge eleverna mer inflytande i den planerade verksamheten på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :johanna johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med stöd i aktionsforksningen har detta utvecklingsarbete genomförts på ett fritidshem som vänder sig till elever i förskoleklass och årskurs 1. Utvecklingsarbetets grund gar legat i att hitta en struktur som ger eleverna mer inflytande och delaktighet i den planerade verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Låt oss prata om textur : En strävan efter att förstå textur i vin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Johanna Högman Vukovic; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :textur; munkänsla; uppfattning; kommunikation; förståelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Barnen kan oftast minst lika mycket som vi” : En studie om digitala verktyg i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Hennig; Johanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; förskolan; design för lärande; förskollärares perspektiv; meningserbjudande; multimodalt lärande; iscensättning av lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om vad adekvat digital kompetens innebär utifrån förskollärares användning av digitala verktyg samt hur de beskriver sin digitala kompetens. Den teoretiska utgångspunkten i studien är design för lärande med centrala begrepp som meningserbjudande, multimodalt lärande samt iscensättning av lärande. LÄS MER