Sökning: "nation branding"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden nation branding.

 1. 1. PRIORITERAR EU:S MEDLEMSSTATER GEMENSKAPEN ELLER SITT NATIONSVARUMÄRKE HÖGST? En kvalitativ studie av några av EU:s medlemsstaters Kinapolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Tegelberg; [2022-02-08]
  Nyckelord :Europeiska unionen; Kina; nation branding; inramning; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i insikten att länder i internationella organisationer slits mellan två motstridiga krafter. Å ena sidan förväntas medlemmar i internationella organisationer uppvisa enighet, med gemensamma ställningstaganden och gemensamt agerande. LÄS MER

 2. 2. Värt att vara värd? : En kvantitativ studie om Mega-sport events påverkan på destinationsbild och reseintention hos svenska sportintresserade personer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Svensson; Olle Spetz; [2022]
  Nyckelord :Mega-sport event; nation branding; destination image; push and pull factors; Mega-sport event; nation branding; destinationsbild; push och pullfaktorer;

  Sammanfattning : This study aims to create a greater understanding of how mega-sports events can be used as a means of nation branding to influence the destination image and travel intention of the host nation. In this thesis, the authors, through a deductive approach and a quantitative research strategy, conducted a survey of Swedish people interested in sports. LÄS MER

 3. 3. "Blott Sverige svenska krusbär har" : En kvalitativ studie om nation branding av svensk måltidskultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jogér Sebastian; [2022]
  Nyckelord :turism; måltidsturism; marknadsföring; måltidskultur; kultur; mat; foodie; nation branding; storytelling; profilering;

  Sammanfattning : This candidate thesis contains a qualitative study of how Sweden markets its gastronomicculture internationally through nation branding. The study was conducted through adeductive research approach. Through nation branding, Sweden has become the new, littlestar on the gastronomic world scene. LÄS MER

 4. 4. Nomen est Omen: Nation Branding in the Republic of Moldova through the lens of discourse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Gianina Vulpe; [2022]
  Nyckelord :Nation branding; national identity; critical discourse analysis; discursive practice; social practice; Moldova;

  Sammanfattning : The Republic of Moldova is a relatively new state in Eastern Europe, formed as an independent country in 1991, after the fall of the Soviet Union. While nation branding efforts in Moldova are still in their infancy, the country’s tensioned historical legacy, divided identity and current discursive struggles make it a valuable, albeit highly unexplored subject for nation branding research. LÄS MER

 5. 5. En narrativ analys av den offentliga diplomatiska strategin: Sveriges strategiska politiska kommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Nilsson; [2022]
  Nyckelord :affordance-teori; narrativ analys; digital diplomati; SweMFA; offentlig diplomati; strategisk politisk kommunikation; identitetspolitik; nation branding; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The field of public diplomacy has become increasingly dependent on the general digitalization in society, and its use of social media platforms as a mean to spread their political message to the general public. Digitalization has made public diplomacy more attainable for the masses, but it has also given states a larger responsibility in which messages they want to convey to the public. LÄS MER