Sökning: "corporate social responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 1928 uppsatser innehållade orden corporate social responsibility.

 1. 1. Relation Between Legitimacy and Adoption of CSR Practices

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Riedenfalk; Fanny Wetter; [2022-02-16]
  Nyckelord :corporate social responsibility; practice adoption; legitimacy; multinational corporations; local society; global society;

  Sammanfattning : The interest to incorporate CSR in operational business has in recent time grown within companies. For MNCs, this means that CSR needs to be incorporated in all subsidiary units around the world. LÄS MER

 2. 2. CSR – knepet att LYFTa sitt varumärke? - En retorisk textanalys av varumärket LYFT ur ett CSR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elika Shafei; Sara Attermalm; [2022-02-10]
  Nyckelord :LYFT; CSR; Corporate Social Responsibility; tobaksfritt snus; legitimitet; retorisk textanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur det tobaksfria snusföretaget LYFT kommunicerar sitt varumärke utifrån CSR för att erhålla legitimitet. Teori: CSR-pyramiden, ansvarsprofilering, ansvarsretorik, legitimitet. Metod: Kritisk retorikanalys. Material: Innehåll från LYFTs hemsida samt tre inlägg på @lyft_sveriges instagramkonto. LÄS MER

 3. 3. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
  Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 4. 4. All publicitet är bra publicitet, eller? : En kvalitativ studie om hur företagsimage påverkas av negativ publicering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dennis Mikkelsen; Sabina Andersson; Tobias Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Image; CSR; Lojalitet;

  Sammanfattning : Date: 2022-01-12 Level: Bachelor thesis in Business administration, 15 cr Academy: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Sabina Andersson, Tobias Gustafsson, Dennis Mikkelsen Title: All publicity is good publicity, right? - A qualitative study of how corporate image is affected by negative publicity. Tutor: Ulf Andersson Keywords: Brand image, corporate identity, negative publicity, loyalty. LÄS MER

 5. 5. Ethnic Food and Sustainability : An analysis of how Thai restaurants in Sweden practice and communicate CSR

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Surathra Aomsap; [2022]
  Nyckelord :Ethnic Food; Cultural Food; Thai restaurant; Sustainability; Food Sustainability; CSR; CSR Communication; Small Migrant Business; SMEs; CCO Theory; Thai Food;

  Sammanfattning : The ethnic food industry has grown substantially due to globalisation and migration trends. However, food sustainability has been rarely studied in ethnic food business literature.Ethnic food businesses are considered small migrant businesses, characterised by dimensions like size and cultural context. LÄS MER