Sökning: "corporate social responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 1832 uppsatser innehållade orden corporate social responsibility.

 1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 2. 2. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 3. 3. Understanding actions of corporate social responsibility : A comparative case study of Swedish corporations’ CSR practices in Mexico

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Karin Grann; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Social Power; Business Ethics; Mexico; Swedish corporations;

  Sammanfattning : There are many global incentives addressing the rising power of corporations and their social responsibility for society’s well-being. Given that no legal mechanism can enforce corporations to conduct socially responsible business, driving forces to implement Corporate Social Responsibility (CSR) vary significantly in the business sector. LÄS MER

 4. 4. Pandemins påverkan på organisationers CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hannah Persson; Emelie Jansson; Elin Qvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                                 2021–06–03   Titel:                                 The pandemic's impact on the organization's CSR work   Level:                                Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits   Authors:                       Elin Qvist       Emelie Jansson       Hannah Persson                                              19970409       19960325                19990711             Tutor:                              Magnus Hoppe   Purpose:                          To investigate potential changes in organizers CSR-work as a                                         result of the ongoing Covid-19 pandemic.   Research question:       How has organizations CSR-work been affected by the Covid-19                                     pandemic?           Method:                            Qualitative comparative study with six semi-structured                                        interviews from six organizations in different industries. LÄS MER

 5. 5. Comparing Sustainability Communication in Swedish and Ukrainian Companies : The case of Cloetta and Roshen

  Magister-uppsats,

  Författare :Volkohon Karl; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Communication; Cloetta; Roshen; Sustainable Development Goals; Sweden; Ukraine; Comparative Study;

  Sammanfattning : This is a study of how two companies from different countries construct and communicate their Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR). The companies are from the confectionery industry with a similar size, sales, and number of factories. The only difference is the origin of the companies. LÄS MER