Sökning: "Lucas Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lucas Persson.

 1. 1. Interkulturell kompetens och undervisning i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Persson; Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell kompetens; interkulturell historisk kompetens; kursplan; läroplan; narrativ kompetens; styrdokument.;

  Sammanfattning : I en globaliserad och mångkulturell värld ser vi ett behov av att undersöka hur interkulturell kompetens kan utvecklas genom historieämnet. Det interkulturella uppdraget ses som nödvändigt för att människor interagerar i en mångkulturell miljö. LÄS MER

 2. 2. Performance in game environments with Shadow Maps based on Level of Detail

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper; Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Elin Karlsson; Lucas Persson; [2019]
  Nyckelord :Shadow Maps; Level of Detail; Computer Graphics; Optimization; Immersion;

  Sammanfattning : Background To be able to push game standards further and further, different graphics techniques have to be implemented by game developers. By utilizing some of those techniques, comes cost in the form of performance issues. LÄS MER

 3. 3. Indoor localization of hand-held Shopping Scanners

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Lucas Persson; Sebastian Markström; [2017]
  Nyckelord :Indoor navigation; Inertial measurement unit; Dead reckoning; Pedestrian dead reckoning; Bluetooth; Ultra-Wideband; Trilateration; Shopping scanner; Particle filter; Inomhus navigering; Inertial measurement unit; Dead reckoning; Pedestrian dead reckoning; Bluetooth; Ultra-Wideband; Trilateration; Shopping scanner; Partikel filter;

  Sammanfattning : This thesis investigates applicable indoor navigation systems for the next generation of hand-held shopping scanners, on behalf of the company Virtual Stores. The thesis research and review applicable indoor localization methods and ways to combine and evaluate received localization data in order to provide accurate navigation without introducing any other worn equipment for a potential user. LÄS MER

 4. 4. CRM-mognad, -Nyckelfaktorer för en lyckad implementering av CRM-system

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Lars Persson; Lucas Uhlén; [2013]
  Nyckelord :CRM; CRM-mognad; lyckad CRM-implementering; Customer Relationship Management; CRM-system; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Konkurrensen om kunder i en globaliserande värld skapar nya och innovativare sätt att arbeta effektivare med hantering och interaktion med kunder och potentiella kunder för att stärka sin position på marknaden. För att möjliggöra detta investerar organisationer i CRM-system för att dels kunna hantera sina kunder och potentiella kunder, men även för att skapa en mer effektiv kommunikation och kunskapsdelning inom organisationen. LÄS MER

 5. 5. Elnätbolagens anpassning till Nätnyttomodellen – en studie av nätbolagen under granskning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Törnqvist; Lucas Persson; [2006]
  Nyckelord :NNM; nätnyttomodellen; debiteringsgrad; nätbolag; Business and economics;

  Sammanfattning : Elnätbolagen besitter i dagsläget ett legalt, naturligt monopol. För att hindra dem att ta ut oskäliga avgifter har Statens Energimyndighet infört en modell för att reglera dessa, nätnyttomodellen. År 2004 användes modellen för första gången för att granska 2003 års tariffer. LÄS MER