Sökning: "beteendeförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet beteendeförändring.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. Framtidens coachning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carl Daneli; [2021-02-12]
  Nyckelord :ASTI-studien; behovstillfredsställelse; beteendeförändring; enkät; kvantitativ analys; randomiserad kontrollstudie; Self-Determination Theory; träningsintervention; motivation; motiverande samtal; Problemområde: Motivation till träning;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Linus JonssonExaminator: Pär RylanderAntal sidor: 31 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2016Nyckelord: ASTI-studien, behovstillfredsställelse, beteendeförändring, enkät,kvantitativ analys, randomiserad kontrollstudie, Self-DeterminationTheory, träningsintervention, motivation, motiverande samtal.. LÄS MER

 3. 3. Förbättra allmänhetens engagemang i energibesparingsåtgärder i byggnader : Värmekamerans hjälp till villaägarnas förståelse och upptäckt av energiförluster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alva Andersson; Natalie Leppänen; [2021]
  Nyckelord :Infrared thermography; heat losses; energy efficient buildings; energy and public engagement; heat visualisation; energy and behavior; energy awareness; Värmeförluster; köldbryggor; energieffektivisering; termografering; levnadsvanor; beteendeförändring; medvetenhet; visualisering;

  Sammanfattning : Purpose: this degree project investigates the homeowner’s knowledge about their energy use and the impact of using visualisation tools such as thermal imaging to enhance public engagement in energy conservation in building. Additionally, the study try to increase the understanding of how people's behavior affects the energy use in buildings. LÄS MER

 4. 4. Utformning av ett ambient visualiseringsverktyg med syftet att uppmana till minskad vattenkonsumtion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ebba Rovig; Nicole Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Ambient; vattenkonsumtion; visualiseringsverktyg.;

  Sammanfattning : Vatten är en livsviktig resurs vars tillgång på senare tid varit begränsad. År 2019 hade 15 av 21 län i Sverige risk för vattenbrist. KTH samarbetar med företaget Ecoloop som driver ett utvecklingsprojekt med målet att utveckla strategier för vattenbesparing och beteendeförändring som resulterar i minskad vattenanvändning. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av elkonsumtion i hushåll för att uppmuntra beteendeförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alfred Barwe-Paul; Vladislav Bertilsson; Benny Lam; Jonathan Tadese; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : While the rate of energy consumption globally is on the rise, it is currently non-sustainable at large. While  modern technology is beneficial in many ways, it has not come without compromise. These new technologies often require large amounts of electricity and can therefore be devastating to the power networks if used in unison. LÄS MER