Sökning: "beteendeförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet beteendeförändring.

 1. 1. HAR INFORMATIONEN NÅTT FRAM? - En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsterapeuter tillämpar kunskapsöverföring till personer med stressrelaterad ohälsa inom naturunderstödd rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Nordin; Lisa Skånberg; [2020-06-08]
  Nyckelord :Activity of daily living; rehabilitation; health; activity; participation; knowledge management; implementation strategies; intervention; stress; mental health;

  Sammanfattning : Bakgrund Stressrelaterad ohälsa är sedan 2014 den vanligaste orsaken för sjukskrivning i Sverige. Under långvarig exponering av stress kan delar av hjärnan som styr vår koncentration-, inlärning-, planering- och organisationsförmåga försämras vilket kan leda till svårigheter med att ta in, bearbeta och minnas ny information. LÄS MER

 2. 2. Vegan eller växtbaserad : produktkommunikationens betydelse för konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Green; [2020]
  Nyckelord :Product communication; vegan; plant-based; animal consumption; consumer behavior; consumption patterns; behavior change; sustainable consumption; online asynchronous focus group; Theory of planned behavior; Produktkommunikation; vegan; växtbaserad; animaliekonsumtion; konsumentbeteende; konsumtionsmönster; beteendeförändring; hållbar konsumtion; asynkron online-fokusgrupp; Theory of planned behavior;

  Sammanfattning : Konsumtion av animaliska livsmedel är ett område som får allt mer fokus och utrymme i media och samhällsdebatt på grund av dess negativa miljöpåverkan. Med utgångspunkt i marknadsföringens potential att påverka konsumenters dagliga livsmedelsval är uppsatsens syfte att utforska attityder och associationer kring begrepp som vanligen används inom produktkommunikation för växtbaserade produkter. LÄS MER

 3. 3. “Helt vanliga svenssons, killar med jobb och företag” : Socialarbetares upplevelser av att arbeta med våldsutövande män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Isabella Bergström; Amelie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Socialarbetare; våldsutövande män; arbetet med våldsutövande män; upplevelser; maskulinitetsnormer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en fördjupad kunskap i hur socialarbetare arbetar med våldsutövande män i nära relationer och få en förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet. Som metod användes en kvalitativ intervjustudie med ett målstyrt urval av fem socialarbetare med erfarenhet av att arbeta med våldsutövande män. LÄS MER

 4. 4. Hur man genom design kan skapa ett hållbart beteende hos läkemdelskonsumenter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emma Hellkvist; [2020]
  Nyckelord :design for sustainable behaviour; pharmaceutical consumtion; sustainable behaviour; discarded pharmaceuticals; design för hållbart beteende; läkemedelskonsumtion; hållbart beteende; läkemedelskassation;

  Sammanfattning : A large amount of pharmaceuticals are discarded by the public every year and a lot are flushed down the drain or disposed of in household garbage. This leads to negative effects on the environment, animals and humans. The negative effects on the environment are also the result of the pharmaceutical substances that are flushed out in manufacturing. LÄS MER

 5. 5. Presentation av mer klimatsmarta alternativ för livsmedelsprodukter : Design och utvärdering av ett scannerbaserat system

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Eckernäs; Ella Klara Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbar matkonsumtion; Livsmedels klimatavtryck; Digital beteendeförändring; ;

  Sammanfattning : Av den genomsnittlige svenskens klimatavtryck utgörs 25% av livsmedelskonsumtion. Alla livsmedel är dock inte likvärdiga i sitt avtryck. Det finns därför utrymme för en mer hållbar konsumtion genom val av livsmedel. LÄS MER