Sökning: "Henrik Westerberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Henrik Westerberg.

 1. 1. Tablespoon - real-time system metric monitoring for Karamel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT);

  Författare :Sebastian Törnqvist; Henrik Westerberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : System resource utilisation metrics is an important source of the decisionmaking process for a general-purpose auto-scaling solution in cloud computing. It is critical for a monitoring system to be light-weight in its usage of system resources. In this work, Tablespoon, a real-time monitoring system, is presented. LÄS MER

 2. 2. Representation = legala mutor? : Gränsen mellan representation enligt 16 kap. 2 § IL och mutor eller andra otillbörliga belöningar enligt 9 kap. 10 § IL

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Henrik Westerberg; Robert Aronsson; [2007]
  Nyckelord :Taxation Law; interpretation; tax deduction; representation; bribes or other improper rewards; Skatterätt; tolkning; avdragsrätt; representation; mutor eller andra otillbörliga belöningar;

  Sammanfattning : Companies use different forms of representation to promote business negotiations. The regulations for the right to deduction for the cost of representation are stated in Chapter 16 section 2 of the Swedish Income Tax Act (IL). LÄS MER

 3. 3. Byta universitet? : -En studie i studenters bytesprocess från Karlstads universitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Maria Westerberg; Henrik Goring; [2007]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna uppsats försöker besvara frågeställningen varför en del studenter vid Karlstads universitet väljer att ta ut sin examen vid något annat lärosäte. Vi belyser bytesprocessen som leder respondenterna i undersökningen fram till ett faktiskt byte, från det att tanken föds, till att studenten etablerar sig vid ett nytt lärosäte. LÄS MER