Sökning: "tolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 4681 uppsatser innehållade ordet tolkning.

 1. 1. ANSÖKNINGSTIDPUNKTEN ENLIGT MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN. Från vilken tidpunkt ska MAR börja tillämpas vid en nyintroduktion av aktier?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Hellberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds från vilken tidpunkt som aktörer på aktiemarknaden måste efterleva EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) vid en nyintroduktion av aktier. Svaret beror på hur formuleringen ”ansökan om upptagande till handel [... LÄS MER

 2. 2. Investeringsrådgivares syn på hållbarhet. Hur yrkesutövningen påverkas av EU:s regelverk samt hur tolkning skiljer sig mellan banker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Sjöholm; Johan Lindblom; [2023-02-27]
  Nyckelord :ESG; EU legal framework; financial institutions; investment advisor; MiFID; MiFIR;

  Sammanfattning : paper will describe how investment advisors at Swedish financial institutes work with sustainability and how EU directives and regulations affect them. Directives and regulations such as MiFID II, MiFIR, SFDR and Taxonomy which have been constituted and implemented more extensively through the 2010 decade which is leaving investment advisors in an undoubtedly need for adaptation. LÄS MER

 3. 3. God ekonomisk hushållning i Sveriges regioner. En kvalitativ studie om begreppets tolkning och tillämpning samt vilka faktorer som påverkar hur det används

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Broström; Hilda Sernekvist; [2023-02-21]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Kommunal redovisning; Svenska regioner; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige består av 20 regioner som själva ansvarar för att arbeta för ett ändamålsenligt samhälle. Till skillnad mot privata företag är regioner ingen vinstdrivande verksamhet utan ska förvalta skattemedel och generera tjänster till invånarna. LÄS MER

 4. 4. "Vad innebär detta för mig?" : En kvalitativ studie om anställdas uppfattning av den kommunicerade varumärkesidentiteten vid ett varumärkesbyte.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; Mathilda Flyrin Engman; [2023]
  Nyckelord :Internkommunikation; Varumärkesidentitet; Varumärkesbyte; Uppköp; Kärnvärden; Meningsskapande; Intervju; Anställda;

  Sammanfattning : Anställda som identifierar sig med företagets varumärkesidentitet är enligt tidigare forskning nyckeln till ett starkt varumärke. Ett varumärkesbyte innebär ett psykologiskt uppbrott där den anställda kan hamna i en identitetskris. LÄS MER

 5. 5. Skapande med lust på under : En analys av Selma Lagerlöfs Kevenhüller och Slåtterkarlarna på Ekolsund ur ett science fiction-perspektiv

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Bjälvegård; [2023]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Science Fiction; Future; Genre Analysis; Literature History; Selma Lagerlöf; Science fiction; Framtid; Genreanalys; Litteraturhistoria;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf är en författare som sällan förknippas med genren science fiction, men i denna uppsats analyseras två av hennes ovanligare berättelser med hjälp av science fiction-teori. Berättelserna är ”Kevenhüller”, ett kapitel ur Gösta Berlings saga från 1891, och ”Slåtterkarlarna på Ekolsund”, en versifierad berättelse från samlingsvolymen Troll och människor I från 1915. LÄS MER