Sökning: "Företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 7128 uppsatser innehållade ordet Företagsekonomi.

 1. 1. Banking sector performance amid crisis : A study on the impact of quantitative easing on bank stock returns in the US during COVID-19

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Barbara Eyram Ephraim; [2023]
  Nyckelord :bank performance; bank stock returns; monetary policy; quantitative easing;

  Sammanfattning : It is widely accepted that banks are one of the most significant financial intermediaries in any economy, facilitating the flow of capital between savers and borrowers. While this may be the case in many advanced economies, including the US, little research has been done on how the quantitative easing (QE) program of central banks affects bank performance. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på kundrelationer: En jämförande studie mellan banken och dess kunders perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Bleona Iberhysaj; Yamama Mawed; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; banks; customer relationship; customer satisfaction; customer loyalty and trust.; Digitalisering; digitaliserings transformation; bank; kundrelationer; kundnöjdhet; kundlojalitet och förtroende.;

  Sammanfattning : Digitaliseringsfenomenet har inneburit ett ändrat kundbeteende gällande hur kunder numera väljer att hushålla och förvalta sin ekonomi. I och med det ändrade kundbeteendet väljer banker att distribuera många av deras finansiella tjänster digitalt. LÄS MER

 3. 3. Impact of Covid-19 on students' financial asset allocation: A Jönköping University study : Quantitative research study on students’ attending Jönköping University financial asset allocation prior and post Covid-19 with different risk attitudes.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Axel Koch; [2023]
  Nyckelord :Financial asset allocation; Risk-averse; risk-neutral risk-preference; economic uncertainty; Market fluctuations; Expected utility theory.;

  Sammanfattning : Background: Since the emergence of Covid-19 has it reaped and created havoc within every segment of society on a national and global scale. The financial market experienced significant declines and losses but some asset items handled the fluctuations better than others. LÄS MER

 4. 4. Patience, the feminine virtue of investing : A mixed-methods approach to studying gender-based investment behaviours and the investment gap.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Agnes Eriksson; Elsa Leijon; [2023]
  Nyckelord :Investment Gap; Investment Behaviour; Overconfidence; Risk; Financial Literacy; Financial Advisory; Stereotypes; Gender Bias;

  Sammanfattning : Background – This study discusses gender-based differences in investment behaviour and its economic consequences. Despite significant advancements in gender equality, inequalities such as the gender wealth gap exist. This paper explores the difference in investment behaviour and factors that influence said behaviour. LÄS MER

 5. 5. I gråzonen ligger guldklimpen, platsmarknadsföring genom mindre sportevenemang : En kvalitativ studie om European Silver League i staden Lund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Lazic; Rebecka Lazic; [2023]
  Nyckelord :Place marketing; image; Place branding; Platsmarknadsföring; image; Place branding;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: I gråzonen ligger guldklimpen, platsmarknadsföring genom mindre sportevenemang. -En kvalitativ studie om European Silver League i Lund Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Alexandra Lazic och Rebecka Lazic Handledare: Blanca Astrid Moreno Datum: 28.04. LÄS MER