Sökning: "Företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 5504 uppsatser innehållade ordet Företagsekonomi.

 1. 1. Why do female entrepreneurs decide to exit their ventures? : A qualitative study on the entrepreneurial exit decisions of female entrepreneurs in Sweden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :christa keza; Isabella Larsson; [2021]
  Nyckelord :Female entrepreneurship; entrepreneurial process; entrepreneurial exit;

  Sammanfattning : There are fewer female entrepreneurs than their male counterparts worldwide. This disparity persists even in countries like Sweden with the highest gender equality index scores and therefore presumed to be more gender equal. Moreover, women are underrepresented in the entrepreneurship literature. LÄS MER

 2. 2. The Role of the Physical Store in an Omnichannel Strategy : A qualitative study of Generation Z in the Swedish fashion industry

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Axel Wedebrand; Charlotta Ödling; [2021]
  Nyckelord :Generation Z; Omnichannel; Physical Store; Customer Journey; Customer Experience; Shopping Behavior; Fashion; Retail; Webrooming; Showrooming; Cross- Channel Freeriding; E-Commerce; Brick-and-Mortar;

  Sammanfattning : The modern retail landscape is experiencing a continuous change due to digitalization. With the growing number of available channels, consumers' consequent behavior within the fashion retail environment are becoming ever more complex. LÄS MER

 3. 3. Embracing Transformative Technology to End Worker Exploitation : How Individual Resistance to Change Management Can Explain the Limited Adoption of Worker Monitoring Tools in Multinational Organizations.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alek Kahn; Yiping Jiang; Måns Nilsson; [2021]
  Nyckelord :forced labor; technology; social sustainability; CSR; monitoring tools; digital monitoring; resistance to change; technology change;

  Sammanfattning : Background: The unethical treatment of factory workers is widespread, especially in developing countries. There is no international legal body with the jurisdiction to uphold universal labor rights. Hence, the responsibility to ensure worker well-being falls upon the multinational organizations that operate the supply chain. LÄS MER

 4. 4. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 5. 5. "Det är ett alltidsjobb" : En fallstudie om hur den ideella verksamheten påverkats av kommersialisering och professionalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mehdi Hachemaoui; William Loberg Bateman; [2021]
  Nyckelord :organizational culture; professionalization; commercialization; amateurism; non-profit association; artifacts; espoused beliefs and values; underlying assumptions.; organisationskultur; professionalisering; kommersialisering; amatörism; ideell förening; artefakter; uttalade värderingar; underliggande antaganden.;

  Sammanfattning : This study aims to examine how professionalization and commercializationinfluence the culture of the organization in a non-profit association. The studyobject is the elite preparatory activity in a sports organization. LÄS MER