Sökning: "könsdiskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet könsdiskriminering.

 1. 1. Könsdiskriminering i Indien i konsekvens av son preferenser : En jämförande fallstudie om könsdiskriminering i Kerala respektive Uttar Pradesh

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tamara Nadr Ali; [2019]
  Nyckelord :Gender discrimination; son preference; gender; gender perspective; India; Kerala; Uttar Pradesh; Könsdiskriminering; sonpreferenser; genus; genusperspektivet; Indien; Kerala; Uttar Pradesh;

  Sammanfattning : This thesis aims to study and compare gender discrimination in terms of son preferences in Kerala and Uttar Pradesh in India. It also aims to explain how son preferences appears in these states. This study uses Judith Butler’s (2007) and Yvonne Hirdman’s (2001) gender theories to explain the gender discrimination in the different states. LÄS MER

 2. 2. Managing Swedish Gender Equality Policies in Shanghai : A study on how Swedish based corporations, established in Shanghai, manage Swedish gender equality policies cross-culturally

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Erlandsson; Gustaf Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-Cultural Management; Policy Management; Corporate Cultural Imperialism; Corporate Culture; Corporate Policies; CSR; Managing Gender Equality Policies; Interkulturell Management; Policy Management; Kulturimperialism; Företagsrelaterad Kulturimperialism; Företagskultur; Företagspolicyer; CSR; Jämställdhetspolicyer; Hantering av Jämställdhetspolicyer;

  Sammanfattning : Despite policy efforts by the Chinese state to eradicate gender inequality, statistics show that the issue of gender discrimination in the work domain has become increasingly acute in modern day China. The prevailing gender inequality derives from China’s deeply rooted masculine oriented cultural and societal structure, and traditional norms and values towards women in the work domain are fighting the policies against gender inequality that the Chinese state has implemented. LÄS MER

 3. 3. ”Det här är ingen snällhetsfråga, det är en affärsfråga” : En kvalitativ studie om könsdiskriminering och sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Cassandra Poikela; Anna Tengelin; [2019]
  Nyckelord :könsdiskriminering; sexuella trakasserier; jämställdhet; metoo-rörelsen; könsstereotyper; könsmaktsordningar; organisationskultur;

  Sammanfattning : Könsdiskriminering och sexuella trakasserier utgör samhällsproblem som reflekteras inom organisationer i alla branscher och sektorer. Alla organisationer är exponerade för problematiken så länge som företeelserna förekommer i samhället. Fenomenen kan orsaka allvarliga konsekvenser försåväl individ, organisation som samhälle. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens och gender bias : En studie av samband mellan artificiell intelligens, gender bias och könsdiskriminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Hanna Lycken; [2019]
  Nyckelord :algorithmic bias; artificial intelligence; AI-system; automation; cognitive bias; gender analysis; gender bias; gender discrimination; fairness; algoritmisk snedvridning; artificiell intelligens; AI-system; automatisering; genusanalys; könsdiskriminering; kognitiv snedvridning; rättvisa;

  Sammanfattning : AI spås få lika stor påverkan på samhället som elektricitet haft och avancemangen inom till exempel maskininlärning och neurala nätverk har tagit AI in i sektorer som rättsväsende, rekrytering och hälso- och sjukvård. Men AI-system är, precis som människor, känsliga för olika typer av snedvridningar, vilket kan leda till orättvisa beslut. LÄS MER

 5. 5. Hur effektiv är diskrimineringslagen? : En kvalitativ studie om diskrimineringslagens effekter närdet gäller könsdiskriminering i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paulina Hellström; Linnea Wifvesson; [2019]
  Nyckelord :Könsdiskriminering; diskrimineringslagen; rättssociologi; graviditet; EU-rätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur den svenska lagstiftningen inomkönsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar och vilka effekter lagenger. Vår studie riktar sig till de som intresserar sig för rättssociologi och arbetsrätt och viundersöker även hur den svenska lagstiftningen tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. LÄS MER