Sökning: "fall cone test"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fall cone test.

 1. 1. Evaluation of intrafractional motion for patients receiving whole brain radiotherapy in open-faced immobilisation masks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sara Falk; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Background Patients receiving whole brain radiotherapy (WBRT) today are treated with an immobilisation mask which fully covers their face and therefore might be experienced as uncomfortable and claustrophobic. In recent years, optical surface scanning (OSS) systems have been implemented for patient positioning and real-time motion monitoring [1]. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Undrained Shear Strength of Sulphide-Bearing Soils in the Sundsvall Area

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustaf Holm; [2022]
  Nyckelord :Clay; cone factor; CONRAD; CPT; fall cone; field vane test; reduction; CONRAD; CPT; fallkonförsök; konfaktor; lera; reduktion; vingförsök;

  Sammanfattning : Sulphide soils in Sweden are mainly found along the northeast coastline. These soils area characterized by their fine grain size, low shear strength and black, or grey, color. These soils are also found further south, in the Sundsvall area in Västernorrland, but have slightly lower sulphide content there. LÄS MER

 3. 3. Reduktion av injekteringstid : cementbruks reologiska egenskaper och dess effekt vid injektering

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Wilhelm Åberg; [2022]
  Nyckelord :Västlänken; injektering; cement; reologi; rheometer;

  Sammanfattning : Tunneldrivning är tidskrävande med varierande komplexitet från projekt till projekt, där en betydande del av sprängcykeln innefattar att låta injektering härda. Detta är tid där tunneldrivandet står stilla. Ifall denna tid skulle kunna reduceras skulle entreprenörer kunna spara in resurser genom att kunna spränga tidigare. LÄS MER

 4. 4. Geomechanical testing of non-hardening grout : for determination of flowability and strength properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Axel Barrdahl; [2022]
  Nyckelord :Non-hardening; Grout; Embankment dam; Repair; Fall cone; Uniaxial Compressive Strength; UCS; Triaxial;

  Sammanfattning : Due to an increasing amount of aging tendencies in Swedish embankment dams, failures such as internal erosion has become a more common problem. Internal erosion is a phenomenon where certain soil material within the embankment dam is removed, often over a longer period of time. LÄS MER

 5. 5. Osäkerhetsbedömning av skjuvhållfasthet i lera längs med Göta älv

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Johanna Dyberg; [2021]
  Nyckelord :Bayesian statistics; uncertainty; geotechnical risk evaluation; extended multivariate analysis; Göta älv river; slope stability.; Bayesiansk statistik; osäkerhet; geoteknisk riskbedömning; utökad multivariabelanalys; Göta älv; släntstabilitet.;

  Sammanfattning : Vid geotekniska arbeten är osäkerheter oundvikliga, men i stället för att hantera dessa som okända parametrar kan geotekniker med hjälp av bayesiansk statistik hantera geotekniska osäkerheter som slumpmässiga variabler med en sannolikhetsfördelning. I detta arbete har den bayesianska metoden utökad multivariabelanalys (EMA) tillämpats för bedömning av odränerad skjuvhållfasthet (𝑐u) i leror längs med Göta älv. LÄS MER