Sökning: "uteslutning"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet uteslutning.

 1. 1. Analys och gestaltning av återbrukade restmaterial : Inventering av materialflöden som kan bidra till ett cirkulärt byggande i region Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Maja Fredriksson; Linnea Axelsson; [2024]
  Nyckelord :Circular economy; circular construction; reuse; material flows; residual materials; inventory; multi-criteria decision analysis; design; surface layer materials; construction sector; manufacturing industry; Cirkulär ekonomi; cirkulärt byggande; återbruk; materialflöden; restmaterial; inventering; multikriterieanalys; gestaltning; ytskiktsmaterial; byggsektorn; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : För att världen ska bli mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar till år 2030 skapade FN de globala målen. En omställning till cirkulär ekonomi är nödvändig för att nå de globala målen. Cirkulär ekonomi innebär att resurser används i effektiva cirkulära flöden och ersätter jungfruligt material. LÄS MER

 2. 2. Relationsarbete vid mellanmål.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Hasselgren; Maria Olsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; sociala relationer; inneslutning; uteslutning; fritidshem; mellanmål.;

  Sammanfattning : Det finns lite forskning kring mellanmålssituationen på fritidshemmen och relationsarbetet som händer där. Mellanmålet är en viktig del i verksamheten på fritidshemmen utifrån sociala samspel men även utifrån hälsa. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Andersson; Berta Burgos; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; Inneslutning; Uteslutning; Fritidshemmet; Sociala relationer; Barndomssociologi; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : The Friends report spreads knowledge about bullying and harassment in the Swedish school. According to Friends, 25% of the students in grade F-3 are worried that they will be alone in the schoolyard when they are on a recess. 28% of the students in grades 3–6 answer that they feel lonely at school. LÄS MER

 4. 4. Stora barngruppsstorlekar i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Ivares; Emilia Antonsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; pedagog; fritidshem; interaktion; anpassningar; ramfaktorteori; inre ramar; yttre ramar;

  Sammanfattning : Fritidshemmets uppdrag har genom tiderna förändrats och barngrupperna blir allt större och större. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshem arbetar utifrån den stora barngruppsstorleken. LÄS MER

 5. 5. Inget tjafs och bråk!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Konstantoulas; Daniel Rosenqvist; [2023-10-24]
  Nyckelord :rast; rastverksamhet; praktikgemenskap; allians; ramfaktorer; inneslutning; uteslutning;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att jämföra förutsättningar att bedriva en rastverksamhet som skapar möjligheter för elever att ingå i praktikgemenskaper och allianser. Vi undersöker om synen på rasten som social arena för elever, det pedagogiska uppdraget och förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolorna. LÄS MER