Sökning: "Barndomssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Barndomssociologi.

 1. 1. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 2. 2. Barnmusik, för barn eller vuxna? Vilka normer och vilken barndom spelas fram i dagens barnmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Hollström; [2019]
  Nyckelord :barnmusik; barndomssociologi; musik; normer;

  Sammanfattning : This study addresses children’s music and how children interpret its lyrics. To narrow it down it concentrates on music that has been recorded. The empirical material is analyzed through theoretic thoughts in the sociology of childhood to find out what type of childhood children’s music presents. LÄS MER

 3. 3. “Så länge människan funnits har även barnet gått på denna jord" : En litteraturstudie om familjehemsföräldrars biologiska barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Linnéa Grähs; Anneli Tidell; [2019]
  Nyckelord :foster home care; foster parents own children; childhood sociology; social work; literature review; familjehem; familjehemsföräldrars biologiska barn; barndomssociologi; socialt arbete; litteraturstudie;

  Sammanfattning : De flesta barn som blir placerade utanför det egna hemmet lever i familjehem, varav många familjehemsföräldrar även har egna biologiska barn. Dessa barn osynliggörs av socialtjänsten, trots den vikt de tillskrivs i fostringsprocessen av ett placerat barn. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet vid överklagande av LVU : En systematisk genomgång av hur barn har fått komma till tals i skriftliga domslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Jenny Jangebrink; Emelie Mattsson; [2019]
  Nyckelord :children’s rights; ladder of participation; participation; barns bästa; delaktighet; Harts delaktighetsstege;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur stor andel barn mellan 10–14 år som tydligt fått komma till tals samt hur deras utsagor uttrycks i de skriftliga domsluten vid överklagande av LVU till kammarrätten. En kategorisering av alla domslut från utvald kammarrätt gjordes för att sedan välja ut åtta av domsluten att granska kvalitativt utifrån Harts delaktighetsstege och barndomssociologi. LÄS MER

 5. 5. ”Det har jag faktiskt rätt till” En kvalitativ studie om hur barnkonventionen förstås och framställs av pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Suzanna Ljuba; Emina Besic; [2019]
  Nyckelord :pedagog; förskola; barnkonventionen; rättigheter; barns lika värde; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra barnkonventionen inom förskolan och att se hur barnkonventionens fyra grundläggande principer förstås och omsätts i praktiken av verksamma pedagoger i förskolan. Tidigare forskning inom forskningsfältet om barns rättigheter i förskolan är begränsad. LÄS MER