Sökning: "semantic organization"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden semantic organization.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Karin Hjalmar; Heléne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Education; job satisfaction; nurse; nurse prescribing; professional competence; systematic literature review; Arbetstillfredsställelse; förskrivningsrätt; sjuksköterska; systematisk litteraturstudie; utbildning; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskan har en central roll i primärvården med sin specialistkompetens och rätten att kunna förskriva läkemedel. För detta krävs både utbildning och erfarenhet. Klinisk bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren en sjuksköterska blir. LÄS MER

 2. 2. Standardizing heterogeneous IT data for the purpose of automated modeling using domain ontologies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Rezwan Shahid; [2018]
  Nyckelord :EA Model automation; Ontology;

  Sammanfattning : Models in Enterprise Architecture (EA) are used to deal with the architectural complexity inan organization. Modeling Enterprise IT (Information Technology) Architecture, which is apart of EA, requires various kinds of information about the objects in the IT infrastructure ofan enterprise. LÄS MER

 3. 3. Tenancy Model Selection Guidelines

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Freddy Aasberg Pipirs; Patrik Svensson; [2018]
  Nyckelord :SaaS; Cloud; Tenancy Pattern; Tenancy model; Software Engineering; SaaS; Moln; Tenancy Pattern; Tenancy model; Mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Software as a Service (SaaS) is a subset of cloud services where a vendor provides software as a service to customers. The SaaS application is installed on the SaaS provider’s servers, and is often accessed via the web browser. LÄS MER

 4. 4. Interoperabilitetinom eHälsa : Enkvalitativ studie om användningen av IoT för glukosdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Michael Byrskog; [2017]
  Nyckelord :Interoperability; eHealth; Internet of Things; IoT; glucose data; sensors; information system; basic; functional; semantic.; Interoperabilitet; eHälsa; Internet of Things; IoT; glukosdata; sensorer; informationssystem; grundläggande; funktionell; semantisk.;

  Sammanfattning : This study is about interoperability in the collection and transmission of glucose data and focuses on a new eHealth technology. This technology is part of the Internet of Things (IoT) and involves interoperability in systems with sensors applied to the human body. LÄS MER

 5. 5. Matching Performance Metrics with Potential Candidates : A computer automated solution to recruiting

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Oscar Melin; [2017]
  Nyckelord :Automation; Recruitment; Semantic Matching; Service industry; Hotel; Restaurant; Automatisering; Rekrytering; Semantisk matchning; Serviceindustri; Hotell; Restaurang;

  Sammanfattning : Selecting the right candidate for a job can be a challenge. Moreover, there are significant costs associated with recruiting new talent. Thus there is a requirement for precision, accuracy, and neutrality from an organization when hiring a new employee. LÄS MER