Sökning: "rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 1361 uppsatser innehållade ordet rehabilitation.

 1. 1. Elitidrottssatsande ungdomars upplevelser av fysioterapeutisk rehabilitering efter skada inom basketboll : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gustav Denarp; Otto Nygren; [2022]
  Nyckelord :Basket; Elitidrottssatsning; Fysioterapi; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Riksidrottsgymnasiet (RIG) gör det möjligt för ungdomar att elitsatsa på idrott varpå basket är en av de idrotter som finns tillgängliga. Basket är en kontaktsport med där det i hög frekvens är personer som drabbas av skador. Vanliga skador är bland annat fotledsstukning samt knäskador. LÄS MER

 2. 2. "Jag gillar att ha mitt kök ifred" : En vetenskaplig essä om arbetsterapeutens erfarenheter i neurologisk rehabilitering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Riitta Ahonen; [2022]
  Nyckelord :neurological rehabilitation; occupational therapist; relatives; practical knowledge; responsibility; cooperation; neurologisk rehabilitering; arbetsterapeut; anhöriga; praktisk kunskap; ansvar; samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här vetenskapliga essän handlar om arbetsterapeutens arbete med neurologisk rehabilitering. Jag gestaltar ett möte med en patient som har drabbats av en stroke och beskriver hur anhöriga påverkar rehabiliteringsprocessen. Problem uppstår när jag inte har lyckats skapa en god relation och samarbete med den anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av rehabilitering efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anders Hansted Thage; Lori Selmonaj; [2022]
  Nyckelord :Experience; Nursing; Patient-perspective; Rehabilitation; Stroke; Omvårdnad; Patientperspektiv; Rehabilitering; Stroke; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 30 000 människor i stroke i Sverige, där 6100 personer avlider i sjukdomen. Stroke är en sjukdom där cirkulationsstörningar uppstår i nervvävnaden i hjärnan, vilket ger neurologiska bortfall som symtom. Detta uppstår av artärembolier, trombos och hjärnblödningar. LÄS MER

 4. 4. Outdoor environments for physiotherapeutic rehabilitation of work-related stress : lying down in shelter, sitting in serenity, standing in nature and walking in coherence

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Peter Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :physiotherapy; exercises; environmental; qualities; stress- related; illness; restoration;

  Sammanfattning : Learning more about rehabilitating work-related stress is important since stress-related illness is creating a lot of human suffering and a significant economic loss in most countries. Physiotherapists are one of the most common professions in work-oriented rehabilitation in Sweden and previous research has shown positive results of using outdoor environments when rehabilitating work-related stress. LÄS MER

 5. 5. Effekt av kombinerade rehabiliteringsmetoder vid neglekt efter stroke: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Oskar Ahlqvist; Hilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Stroke; unilateral neglekt; rehabilitering; kombinerad rehabiliteringsmetod; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är den tredje största orsaken till funktionsnedsättningar i världen och många av de som överlever drabbas av neglekt. Neglekt beskrivs ofta som en oförmåga att uppmärksamma eller orientera sig till stimuli på den motsatta sidan av hjärnskadan vilket kan ge stora problem med bland annat dagliga aktiviteter och sysslor, men försvårar även rehabiliteringen efter stroke. LÄS MER