Sökning: "rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 967 uppsatser innehållade ordet rehabilitation.

 1. 1. EFFEKTEN AV AKTIV ELLER PASSIV RÖRELSETRÄNING EFTER BÖJSENSKADA I HANDEN FÖR ATT ÅTERFÅ AKTIVITETSFÖRMÅGAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Tenfält; [2019-02-28]
  Nyckelord :Flexor tendon injury; ; early active motion; early passive motion; rehabilitation; outcome measure;

  Sammanfattning : Bakgrund Böjsenskador i fingrarna är relativt vanligt förekommande på Sverigeshandkirurgiska kliniker. Orsaken är ofta en skärskada. En avskuren sena måstesys ihop för att handen ska kunna användas i dagliga aktiviteter. Efter ensensutur finns stor risk för sammanväxningar, vilket kan påverka finmotorikoch greppförmåga. LÄS MER

 2. 2. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. Probabilistic non-linear finite element analysis of concrete buttress dams

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adrian Ulfberg; [2019]
  Nyckelord :ATENA; FREET; SARA; probabilistic; numerical; Kalhovd; FEA; FEM;

  Sammanfattning : Assessment of concrete buttress dams today consists of using analytical methods to investigate the stability in different failure modes. However, they simplify the problem at hand and neglect certain important features linked to geometry and thus not truthfully appraise the structures real stability. LÄS MER

 4. 4. Klimatvårdens inverkan på stämningsläget hos strokepatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mona Juhlin; Sara Holmelin; [2019]
  Nyckelord :brain plasticity; climate therapy; poststroke depression; PSD; rehabilitation in a warm climate; stroke; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Poststroke depression (PSD) is a common complication after stroke. The effects of climate therapy on rehabilitation of stroke patients constitute a scientific knowledge gap. Purpose: To investigate the impact of climate therapy on the mood of stroke patients. LÄS MER

 5. 5. Kommunanställda arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av lagen om samverkan vid utskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecca Augustsson; Rebecka Mansouri; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; hjälpmedel; klientcentrering; patientsäkerhet; delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som förkortar vårdtiden i slutenvården och låter patienten rehabiliteras i sin hemmiljö. Patientnära vård och rätt resurser är en förutsättning för att detta ska fungera. LÄS MER