Sökning: "sekelskiftet 1900"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden sekelskiftet 1900.

 1. 1. Regleringen av Kiruna år 1900 : Stadsplanering som medel för att forma en moralisk arbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Victoria Andreasson; [2019]
  Nyckelord :stadsplanering; modernisering; arbetarbostäder; moral; Kiruna; LKAB; sekelskiftet; arbetare;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur stadsplanering användes i sekelskiftets Kiruna som medelför att forma arbetares moral och känsla av gemenskap. Kiruna grundades år 1900 av LKAB som var den styrande aktören i processen. Undersökningen handlar om den moral somstadsplanen skulle förmedla till arbetare, både som individer och som social klass. LÄS MER

 2. 2. Edward Westermarck : Forskare i vetenskapens vindskiften

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Olof Ehrenkrona; [2019]
  Nyckelord :vetenskapshistoria; Westermarck; Durkheim; sociologi; socialantropologi; darwinism; moralfilosofi; epistemic virtues;

  Sammanfattning : Edward Westermarck, finlandssvensk sociolog och filosof, studeras med Lorraine Dastons och Peter Galisons (D&G) metod för att analysera vetenskapshistoriska förändringar. Syftet är att testa ändamålsenligheten i D&G:s analysmodell för att studera metodologiska och innehållsliga förändringar. LÄS MER

 3. 3. August Quennerstedt och naturskyddet - om en förbisedd naturvän i sekelskiftets Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniella Nilsson; [2019]
  Nyckelord :August Quennerstedt; naturskydd; sekelskiftet 1900; idé- och lärdomshistoria; Cultural Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the thoughts of August Quennerstedt, the Swedish zoologist active during the turn of the twentieth century, with regard to his ideas on environmental protection. In doing so, the study seeks to identify and historically explain the main notions behind the arguments for protecting the environment as put forth by Quennerstedt in his written lecture ”Naturen och människan”,(”The nature and man”). LÄS MER

 4. 4. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 5. 5. Viljan att påverka : En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Niklas Gunnarsson Nording; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Niklas Gunnarsson Nording, Viljan att påverka: En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen-2019. Undersökningen går in på samspelet mellan tidningsaktörer och studentföreningar med ambitionen att synliggöra underliggande strukturer som var av betydelse för att bilda opinion. LÄS MER