Sökning: "sångpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet sångpedagogik.

 1. 1. Vokal Mångsidighet : Gymnasieelevers röster om genrebred undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Julia Melander; [2019]
  Nyckelord :Genrebredd; sångmetodik; sångpedagogik; sångteknik; sång; estetiska program;

  Sammanfattning : Med en bakgrund inom både klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer har jag själv upplevt svårigheter med vokal mångsidighet och genrebredd över genrer som är sångtekniskt och interpretationsmässigt olika. Syftet med denna studie är att undersöka hur det arbetas med ’vokal mångsidighet’ på det estetiska programmet i svenska gymnasieskolor med fokus på elevperspektivet. LÄS MER

 2. 2. Sångerska och gravid : Fyra narrativ om graviditetens påverkan på sångrösten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johanna Alin; [2019]
  Nyckelord :Graviditet; sångteknik; sångmetodik; sångpedagogik; röst; sång;

  Sammanfattning : Detta är en studie med syfte att utifrån narrativ från fyra sångerskor undersöka hur en graviditet kan påverka sångrösten samt hur man som pedagog kan bemöta dessa förändringar. Förhoppningen är att studien ska ge ökad kunskap i hur de fysiologiska och psykologiska förändringarna under en graviditet kan påverka sångrösten och medvetandegöra vad man som pedagog kan göra för att fortsätta bedriva skonsam sångundervisning. LÄS MER

 3. 3. Med kroppen som instrument : rösthälsa bland yrkesverksamma sångare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :My Schaffer; [2018]
  Nyckelord :Rösthälsa; Röstvård; Sångteknik; Sångpedagogik;

  Sammanfattning : Som sångare utgörs instrumentet av kroppen vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att lägga ifrån sig sitt instrument. Detta skiljer sångare från andra musiker och kan komma att påverka såväl yrkesliv som vardagsliv. Det finns en mängd olika riskfaktorer som skulle kunna innebära negativ påverkan på sångares rösthälsa. LÄS MER

 4. 4. Genre och sångteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johanna Alin; [2018]
  Nyckelord :sångteknik; sångpedagogik; genreöverskridning; sångmetodik; sångideal;

  Sammanfattning : Detta är en studie med syftet att jämföra sångteknik inom klassisk sång och sång inom Contemporary Commercial Music (CCM). Då jag själv framför allt är verksam inom CCM är det en studie där jag själv praktiskt undersöker hur det är att prova en ny genre på mitt huvudinstrument. LÄS MER

 5. 5. Samma instrument, olika sound : en jämförande studie av av klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :My Schaffer; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genrebredd; uppförandepraxis; sångmetodik; sångpedagogik; sångteknik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa skillnader mellan klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer. Dessa skillnader kommer att visa sig tydligt då jag som sångare verksam inom populärmusikgenrer själv praktiskt undersöker den klassiska sångtekniken. LÄS MER