Sökning: "Emma Ekegren Bergholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Ekegren Bergholm.

  1. 1. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats,

    Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
    Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER