Sökning: "Maja Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Maja Nilsson.

 1. 1. OFFSHORE WIND POWER CO-OPERATED GREEN HYDROGEN AND SEA-WATER OXYGENATION PLANT: A FEASIBILITY CASE STUDY FOR SWEDEN

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maja Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Offshore power; Hydrogen production; Sweden; Oxygenation plant; electrolysis;

  Sammanfattning : The world energy production, transformation, storage, and usage are under a dramatic change. Actions are being taken by Governments to slow down the effects of the climate change. Wind energy is expected to be a central pillar for this change. LÄS MER

 2. 2. Utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegrering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Maja Nilsson; Mohammed Abd Alla; [2022]
  Nyckelord :labor market; immigration; utrikes födda kvinnor; migrantbakgrund; migration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur utrikes födda kvinnor etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden. Inledningsvis presenteras statistik och undersökningar som belyser en ökning av utrikes födda i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Återkoppling på elevtexter : Hur några lärare i årskurs 1–3 använder återkoppling på elevtexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maja Nilsson; Moa Eklund; [2022]
  Nyckelord :Återkoppling; läraråterkoppling; respons; revidering; elevtexter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur några lärare, aktiva i årskurs 1–3, ger återkoppling på elevtexter samt undersöka hur, eller om, återkopplingen används vidare. Studiens teoretiska bakgrund vilar på det sociokulturella perspektivet med fokus på begreppen stöttning, mediering och den proximala utvecklingszonen. LÄS MER

 4. 4. "...I have a purpose..." : En analys om hur kända personer pratar om sin psykiska ohälsa i podcasts

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Maja Nilsson; Amanda Nordin; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; celebrities; stigma; Goffman; media; public attitudes; thematic analysis; Psykisk ohälsa; kändisar; stigma; Goffman; media; allmänhetens attityder; tematisk analys;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kändisars förmedlade erfarenheter av egenupplevd psykisk ohälsa i podcasts syftar denna studie till att belysa hur kändisar pratar om sin psykiska ohälsa i sociala medier. Den här studien baseras på material från 10 intervjuer med kändisar och har inhämtats från sex olika podcasts: Ångestpodden, Framgångspodden, Söndagsintervjun i P1, Helt ärligt med Sebastian Stakset, Värvet och Talk to me. LÄS MER

 5. 5. Hållbar marknadsföring : En kvalitativ studie om hållbar marknadsföring inom livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Maja Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable marketing; sustainable marketing communication; greenwashing; certifications; theory of planned behavior; consumer behavior; the buying process; food industry; Hållbarhet; hållbar marknadsföring; hållbar marknadskommunikation; greenwashing; certifieringar; teori om planerat beteende; konsumentbeteende; köpprocessen; livsmedelsindustrin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har länge varit ett omdiskuterat ämne och grundar sig i att vi inte har tagit hand om jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Konsumtionen som sker idag är långt ifrån hållbar. I dagens ohållbara samhälle står livsmedelsindustrin för en stor del av den negativa klimatpåverkan. LÄS MER