Sökning: "electrolysis"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet electrolysis.

 1. 1. Power-To-Gas Concepts Integrated with Biomethane Production through Gasification of Forest Residues: Economic Evaluation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd-

  Författare :Penpaka Kannikaporn; [2018]
  Nyckelord :biomass gasification; biomethane; power-to-gas; Sabatier reactor; methanation; biomethane; SNG; cost estimation; economic evaluation; process integration;

  Sammanfattning : Biomethane is an attractive transportation fuel due to an increase in demand of biofuels. Biomass gasification is a well-known technology used to produce biomethane from renewable feedstock, for instance, forest residues. LÄS MER

 2. 2. Electrolysis of chalcopyrite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Regina Nemeth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Copper is one of the most important metals globally, due to its wide application range and excellent chemical properties. Today it is commonly produced from chalcopyrite concentrates by the pyrometallurgical route with high emissions of greenhouse gasses. LÄS MER

 3. 3. Bränslecellstruckar och dieseltruckar inom lagerverksamhet : En jämförande livscykelanalys och kostnadskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Tonner; Benjamin Nestorovic; [2018]
  Nyckelord :LCA; fuel cell MHE; hydrogen; cost analysis; LCA; bränslecellstruck; vätgas; kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : Den miljöpåverkan förbränning av fossila bränslen ger upphov till måste minskas och med fortsatt ökad e-handel blir behovet att lagerverksamheter, där de interna transporterna oftast utgörs av dieseltruckar, större. Konkurrenskraftiga alternativa bränslen behövs för att tillgodose det ökade behovet. LÄS MER

 4. 4. Bränslecellstruckar och dieseltruckar inom lagerverksamhet : En jämförande livscykelanalys och kostnadskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Tonner; Benjamin Nestorovic; [2018]
  Nyckelord :LCA; fuel cell MHE; hydrogen; cost analysis; LCA; bränslecellstruck; vätgas; kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : Den miljöpåverkan förbränning av fossila bränslen ger upphov till måste minskas och med fortsatt ökad e-handel blir behovet att lagerverksamheter, där de interna transporterna oftast utgörs av dieseltruckar, större. Konkurrenskraftiga alternativa bränslen behövs för att tillgodose det ökade behovet. LÄS MER

 5. 5. Hydrogen storage for variable renewable electricity integration: Techno-economic analysis of a Lined Rock Cavern system

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd-

  Författare :Giuseppe Ripepi; [2018]
  Nyckelord :Hydrogen; Storage; Rock Cavern; Electricity integration; Techno-economic;

  Sammanfattning : The following study has been developed in cooperation with Chalmers University of Technology, during an internship in the Energy Division of the Hearth, Space and Environment Department of the same university. The work has been reviewed and discussed within the division and has been mainly followed by the Sustainable European Energy Systems group members Filip Johnsson (co-rapporteur) and Viktor Johansson (PhD student). LÄS MER