Sökning: "barn som anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden barn som anhörig.

 1. 1. ”När ska du dö?” – En litteraturstudie om behov av stöd och information till förälder med kronisk cancer och dess minderåriga barn

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Odén Glansk; [2024-01-24]
  Nyckelord :Förälder med cancer; barn som anhörig; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med minderåriga barn drabbas av cancer rubbas familjens rutiner och roller. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och kompetensbeskrivningen för onkologisjuksköterska är vårdpersonal skyldiga att informera barn om föräldern lider av svår sjukdom samt anpassa informationen utifrån ålder och situation. LÄS MER

 2. 2. "Vi anhöriga är inte brottslingar, utan vi är medmänniskor och vi är trasiga medmänniskor, våra barn är trasiga" : En kvalitativ studie som undersöker upplevelsen av att vara vuxen anhörig till en frihetsberövad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Shabnam Ahmadzai; Vendla Rindhoff; [2024]
  Nyckelord :relatives; incarcerated; legal system; power; shame; stigma; support efforts; Anhörig; frihetsberövad; rättsväsende; makt; skam; stigma; stödinsatser;

  Sammanfattning : Studien har undersökt upplevelsen av att vara anhörig till frihetsberövade samt utforskat anhörigas tillgång till stöd. Vidare har studien undersökt huruvida anhöriga upplever ett krav att bidra till den frihetsberövades återanpassning i samhället. LÄS MER

 3. 3. Se till den som liten är : Sjuksköterskors erfarenheter av att möta och stödja barn som anhörig till en svårt sjuk förälder – En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Angelina Johansson Öhman; Ylva Rydja; [2024]
  Nyckelord :Children as relatives; literature study; nurses’ perspective; seriously ill parent; Allvarligt sjuk förälder; barn som anhörig; litteraturstudie; sjuksköterskors perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns hälsa och mående kan påverkas negativt när en förälder är allvarligt sjuk och de har behov av stöd. Barn som har en allvarligt sjuk förälder har enligt svensk lag rätt till stöd, råd och information av sjukvården. LÄS MER

 4. 4. "Se till mig som liten är" : Intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om att involvera barn som anhöriga på IVA - en enkätundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Sjösten; Ines Anisa Olsson; [2023]
  Nyckelord :Intensive Care; Intensive Care Nurse; Caring; Child; Relative; Intensivvård; Intensivvårdssjuksköterska; Vårdande; Barn; Anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn har föräldrar som vårdas på IVA. Forskning visar på att intensivvårdssjuksköterskor möter svårighet att bemöta barn som anhöriga till följd av bristfällig kunskap samt förekomst av riktlinjer gällande barn som anhöriga. Trots implementering av lagar som reglerar barns rätt som anhörig. LÄS MER

 5. 5. "Det röda hjärtat har ett sår och såret bultar och ropar" : En kvalitativ studie om litteratur som verktyg för att leda svåra samtal om döden med barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Linnea Neuhaus; [2023]
  Nyckelord :narratology; preschool children s literature; thematic analysis; young children and death; förskolebarns litteratur; narratologi; små barn och döden; tematisk analys;

  Sammanfattning : Jag har studerat hur litteratur kan vara ett verktyg för utbildare under diskussioner om döden med barn i förskolan. Barn är nyfikna individer som ofta vill ha svar på existentiella frågor. LÄS MER