Sökning: "preschool children s literature"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden preschool children s literature.

 1. 1. "Larvar har ju inga kläder på riktigt" : Antropomorfism för lärande av biologi i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Jansson; Emma Westman; [2023]
  Nyckelord :Anthropomorphism; bilogy; early childhood education; teaching; anthropomorphic childrens literature; Antropomorfism; biologi; förskola; undervisning; antropomorfisk barnlitteratur;

  Sammanfattning : Abstract The pupose of the study was to increase knowledge about how anthropomorphism can support preschool children´s learning about the developmentstages of the butterfly in a teaching situation with anthropomorphic children´s literature, investigative booktalk and concrete material. To answer the purpose, questions were needed that povided answers to what kind of learning that occurred in relation to the prior knowledge and how the children´s learning was characterized in their retelling. LÄS MER

 2. 2. Karaktärers genusframställning i bilderböcker som vunnit Augustpriset : En kvalitativ bild- och textanalys med fokus på genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie De Paul; [2023]
  Nyckelord :Gender; gender norms; picture books; preschool; Bilderböcker; förskola; genus; könsnormer;

  Sammanfattning : Följande arbete syftar till att analysera bilderböcker som vunnit Augustpriset med fokus på karaktärernas genusframställning. Böckerna har analyserats genom en kvalitativ bild- och textanalys där fokus varit genus och kön. LÄS MER

 3. 3. Engelskspråkig barnlitteratur och genusnormer i undervisningen för årskurs F-3, en forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Granberg; Michelle Kuru; [2023]
  Nyckelord :Children’s literature; gender; strategies; methods; pedagogy; gender awareness; gender stereotypes; norms; education; Sweden; ESL; EFL and English;

  Sammanfattning : This research overview describes the potential of children’s literature in English and how it can be used in teaching for grades 1 to 3, including preschool, to make students aware of gender norms and gender stereotypes. This topic is important due to the Swedish school's value-based mission. LÄS MER

 4. 4. Vad erbjuds barn genom barnlitteratur i förskolan? : En analys av åtta bilderböcker som nominerats till Förskolebarnens litteraturpris 2023

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Karlsson; Linda Eriksson; [2023]
  Nyckelord :children’s literature; didactic potential; foundation of values; preschool; barnlitteratur; bilderbok; didaktisk potential; förskola; värdegrund;

  Sammanfattning : This study contains analysis from eight different children’s books, who are nominated for the preschool children’s literature prize on the platform Polyglutt, to look at the didactic potentials the books contain based on the Swedish preschool’s foundations of values. The purpose of the study is to illuminate and emphasize the importance that preschools teachers in their pedagogical planning makes conscious choices on the fiction the children in preschool are offered. LÄS MER

 5. 5. Vad läser vi för barnen i förskolan? : Genusframställning i förskolans bilderböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Granberg; [2023]
  Nyckelord :genus; normkritiskt perspektiv; bilderböcker; barnböcker; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kön framställs i litteraturen som är tillgänglig för barnen på förskolor. Det gjordes kvalitativ analys från ett normkritiskt perspektiv av de böcker som personalen på fyra olika avdelningar upplevde lästes i störst omfattning för tillfället, totalt åtta böcker. LÄS MER