Sökning: "översiktsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet översiktsstudie.

 1. 1. HUR ANVÄNDS KLIENTCENTRERING INOM ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Marcus Edman; [2019-04-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Professional practice; Review; Client-centred;

  Sammanfattning : Bakgrund Klientcentrering ses numera som en självklar del av arbetsterapi och beskrivs utförligt i arbetsterapeutiska teoretiska modeller. Ett samarbete mellan arbetsterapeut och klient betonas i arbetsterapeutisk litteratur och klienten ses som delaktig i processen. LÄS MER

 2. 2. Våld, sexism & rasism : En litteraturstudie om normer i data- och TV-spel och deras påverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Modin; Hanna Nordin; [2019]
  Nyckelord :video games; dataspel; data-spel; tv-spel; spel; digitala spel; sexism; rasism; våld; våldsamma spel; våld i spel; litteraturstudie; metastudie; översiktsanalys; översiktsstudie;

  Sammanfattning : An objective of this study is to investigate what current research states regarding how violent, sexist, and racist norms in video games affects the player over time. Another objective is to investigate in what way the current longitudinal research takes different aspects of game design and the player’s context into consideration. LÄS MER

 3. 3. Feedback och instruktioner : Problemlösning i matematik för elever i de tidiga skolåren.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ilirjana Bajraktari; Jack Tegnér; [2018]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; feedback; instruktioner;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument ger olika direktiv om vad elever ska kunna när det gällerproblemlösning i matematik efter att ha gått ut årskurs 3. Vi har under vår utbildning reflekterat över hur vi ska hjälpa eleverna att uppnå dessa mål. LÄS MER

 4. 4. Unmanned Aerial Vehicles for Geographic Data Capture: A Review

  Kandidat-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering; KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Hanna Gustafsson; Lea Zuna; [2017]
  Nyckelord :UAV; Drones; Geographic data collection;

  Sammanfattning : In GIS-projects the data capture is one of the most time consuming processes. Both how to collect the data and the quality of the collected data is of high importance. Common methods for data capture are GPS, LiDAR, Total Station and Aerial Photogrammetry. LÄS MER

 5. 5. Kaffebladrost i Latinamerika - En översiktsstudie i behandlingsmetoder och ekonomiska möjligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Robin Ridell; [2017]
  Nyckelord :agroecology; coffee leaf rust; coffee; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coffee leaf rust (Hemileia vastatrix) is a patogen currently threatening sustainable coffee production all across the world where coffee is grown. Yield losses can reach up to 50 % of the production in Brazil and primarily affect regions at low altitude. LÄS MER