Sökning: "livsmedelsmärkning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet livsmedelsmärkning.

 1. 1. Livsmedelsmärkning - en djungel för konsumenten? : En kvantitativ studie om konsumenters kännedom och användande av livsmedelsmärkningar i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Amanda Granström; Julia Olofsson Sörlin; [2022]
  Nyckelord :Food labels; Front-of-package food labels; consumers knowledge; Livmedelsmärkningar; Märkning på livsmedel; Märkning; konsumenters kännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsmedelsmärkningar på framsidan av livsmedelsförpackningar kan vägleda konsumenter att välja mer hälsosamma produkter, och därigenom bidra till bättre folkhälsa. Märkningar kan också ge information om en produkt är bra för klimatet, ekologisk eller etiskt producerad. LÄS MER

 2. 2. Den frivilliga märkningens roll för konsumentens val av livsmedel : Focus på EU-lövet, KRAV, Från Sverige & Nyckelhålet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anna Dölhed; Emma Hansson; Matilda Stenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Livsmedelsmärkning är ett komplext område som underlättar för konsumenten vid val av livsmedelsprodukter. Kännedom om märkningens innebörd och kunskap om hur den ska avläsas är en förutsättning för medvetna val i mataffären. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelsmärkning i butiker i Halmstad : kontroll av utvalda varor samt undersökning av kunskapsläge bland butiksföreståndare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Emma Marcusson; Sofia Frederiksen; [2014]
  Nyckelord :Livsmedelshygien; Livsmedelsmärkning; Datummärkning; Ursprungsmärkning; Märkning; Kvalitativ undersökning; Märkning av livsmedel;

  Sammanfattning : In light of the recent scandals in Europe involving food labelling, this study will be focusing on food labelling. This study’s purpose is to investigate the extent of knowledge concerning labeling and presentation of food in the different food stores in Halmstad. LÄS MER

 4. 4. The development of pictograms for use on food products containing nuts

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Yad Emin; Victoria Nilsson; [2014]
  Nyckelord :nötallergi; nut allergy; allergenmärkning; allergen labelling; livsmedelsmärkning; food labelling; piktogram; pictogram;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur märkning på livsmedelsförpackningar kan göras tydligare för personer med nötallergi. Tidigare studier visar att det finns brister i dagens märkningar och att detta i sin tur skapar problem. LÄS MER

 5. 5. Livsmedelsmärkning : En studie om konsumenters läsande av och förtroende för obligatorisk livsmedelsinformation.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ulrika Forsgren; Emil Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :Mandatory food information; frequency in reading; confidence.; Obligatorisk livsmedelsinformation; läsfrekvens; förtroende.;

  Sammanfattning : BakgrundSvensk media uppmärksammade i början av 2000-talet brott mot livsmedelslagstiftningen inom både Sverige och andra länder i Europeiska unionen. Köttbedrägerier och fusk med ursprungsmärkning hade förekommit. LÄS MER