Sökning: "uppsats om sommaren"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden uppsats om sommaren.

 1. 1. Munksund 5 : En rättsutredning gällande miljöbalkens efterbehandlingsansvar vid en miljöförorening

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Munksund 5; Piteå kommun; SCA; Polluter Pays Principle; PPP; Principen att förorenaren betalar; Miljöbalken; MB; Efterbehandlingsansvar; Miljöförorening;

  Sammanfattning : Munksund 5 är namnet på en timmerbogseringsbåt som sedan år 1964 ligger under vattenytan i Piteälven. Båten sägs ha förlist med upp emot 6 000 liter tjockolja kvar i tankarna. Det finns idag ingen registrerad ägare till båten. Sommaren 2018 observerades en stor oljefläck i närheten av båtens position. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet för att behålla kund? : En undersökning om förekomsten av CSR hos B2B- och B2C-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Louise Pettersson; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; företag; samhällsansvar; B2B; B2C; intressenter; kunder.;

  Sammanfattning : Det finns, både bland individer och företag, ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring betydelsen av hållbar utveckling. Detta har exempelvis inneburit att förväntningarna som ställs på företag har skiftat, från enkom ett fokus på vinstmaximering till att verksamheterna även förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Därför funderar mer än hälften av journalisterna på att byta yrke : En kvantitativ och kvalitativ studie av den psykosociala arbetsmiljön på Sörmlands Media

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Caroline Linnakallio; Camilla Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; journalist; arbetsmiljö; kommersialisering; Sörmlands media;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur journalisterna mår psykiskt på sin arbetsplats på Sörmlands media, närmare bestämt Eskilstuna Kuriren (EK), Katrineholms Kuriren (KK) och Södermanlands Nyheter (SN). Att valet föll på Sörmlands media, beror på att vi båda hade vikariat på EK och KK sommaren 2018 och bedömer att dessa redaktioner bedriver lokaljournalistik framgångsrikt trots nedskärningar på redaktionerna. LÄS MER

 4. 4. Att utsätta särskilda områden - en kriminologisk undersökning av Blåljusutredningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sonja Román; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; kritisk kriminologi; kriminologi; Blåljusutredningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Blåljusutredningen was appointed with the aim to strengthen the criminal law protection of the police, ambulance, rescue service and other professions related to public service. The background was the occurrence of violence against the police in Swedish socio-economically weakened suburbs. LÄS MER

 5. 5. Whatever it takes: ECB’s Mandate of Purchasing Government Bonds on Secondary Markets

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Andersson; [2018]
  Nyckelord :European central bank; Quantitative easing; European Union; EU-law; PSPP; OMT; Monetary financing; Monetary policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When the European debt crisis struck the eurozone in late 2009, the European Central Bank (ECB) played a vital role to mitigate the economic situation. In 2012, the ECB announced the introduction of Outright Monetary Transactions (OMT), a government bond buying programme. LÄS MER