Sökning: "IDA ICE"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden IDA ICE.

 1. 1. Språkförskolan : En jämförelse mellan CAV- och VAV-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Lundberg; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; ventilation; energi; simulering; byggnad; förskola; AutoCAD; Tyréns; språkförskolan;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks lönsamheten och energibesparingen av att byta ut befintligt CAV-system mot ett VAV-system i Språkförskolan som är belägen i Umeå på Marielund/Olofsdal området. Projektet utförs i samarbete med Tyréns i Umeå som är ett konsultföretag och ett av de ledande företagen inom samhällsbyggnad i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 3. 3. Cost effective and environmental friendly energy renovation of commercial buildings from 1960s.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Magdalena Puchala; [2019]
  Nyckelord :Retrofit; Energy; Global Worming Potential; Life cycle assessment; Life cycle cost; passive cooling; Miljöbyggnad; Ventilation; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This paper investigates different retrofit solutions simulated in a commercial building from the 1960s. All improvements were simulated in the IDA ICE software and the Global Warming Potential was calculated with the help of Eco Bat. During the investigation a cost-effective solution was indicated with the help of a life cycle cost calculation. LÄS MER

 4. 4. Termisk stigning i höga byggnader : Vindens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jimmy Walldén; [2019]
  Nyckelord :Thermal flow wind infiltration CFD flow pattern energy losses leakage thermal comfort indoor climate flow simulations wind conditions; Termiska stigkrafter vind infiltration CFD flödesmönster drag energiförlust läckage klimatskal inomhuskomfort flödessimulering yttre vindförhållanden;

  Sammanfattning : Att tillhandahålla termisk komfort är ett av de främsta kraven som ställs på byggnader i dagens samhälle. Stora delar av energianvändningen går därför åt till att styra inomhusklimatet för att upprätthålla en behaglig nivå. LÄS MER

 5. 5. Strategier för energieffektiv ombyggnation och drift av Sundsvalls sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonas Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sundsvall hospital has many facilities that are heated by electrical air heating and the exhaust air is ventilated through so called exhaust windows. This leads to high air flows and temperature gradients in the rooms. LÄS MER