Sökning: "IDA ICE"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden IDA ICE.

 1. 1. Energy Performance Simulation of Different Ventilation Systems in Sweden and Corresponding Compliance in the LEED Residential Rating System

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Patrick Boyle; [2020]
  Nyckelord :HVAC; IDA ICE; LEED; demand-controlled ventilation; heat recovery ventilation; energy efficiency; energy simulation;

  Sammanfattning : The importance of energy efficiency in the operation of the built environment is becoming increasingly important. Energy use in the building sector has exceeded both transportation and industry, while within buildings heating, ventilation, and air conditioning has the greatest share. LÄS MER

 2. 2. Assessment of the environmental impacts, energy performance and economic aspects of various construction materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mohsen Bayat Pour; Mohammed Labib Elsayed; [2020]
  Nyckelord :Bio-based Materials; Fossil-based Materials; Building Performance Simulations; Energy analysis; Environmental impact categories; Life cycle assessment LCA ; Economic analysis; Life cycle costing LCC ; Global warming potential; Climate change; Future climate analysis; Timber structure; Concrete structure; Insulation; HVAC systems; Heating demand; Cooling demand; Energy use; Hygrothermal analysis; Moisture; Thermal envelope; Thermal comfort; Indoor environmental quality; Actual case studies; Iterative workflow; Weather files; Parametric study; Reliability; Single-point rate SPR .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increasing CO₂ emission is considered as the main reason for global warming in the world. One of the reasons for producing CO₂ is using of fossil-based materials in the construction projects. LÄS MER

 3. 3. Analys av fastighetsområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Izabella Simonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2018 hade bostads- och servicesektorn en energianvändning på 147 TWh, vilket motsvarar un- gefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Idag har Sverige satt upp energi- och klimatmål som ska uppnås, där energianvändningen för år 2030 ska vara 50 % mer effektiv än den var under år 2005. LÄS MER

 4. 4. Varsam solavskärmning med fönsterfolie : En fallstudie som simuleras i IDA ICE avseende termisk komfort

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Karl-Magnus Rosendahl; Marcus Vedin; [2020]
  Nyckelord :Termisk komfort; IDA-ICE; fönsterfolie; simulering;

  Sammanfattning : Abstract The buildings included in Sweden's old building stock rarely meet the requirements of authorities regarding the indoor environment or energy consumption. Since they are often designed with self-draught ventilation, the cost of switching to mechanical ventilation is high. LÄS MER

 5. 5. Återladdningsförmågan hos en Bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Geothermal energy that is being used for space heating with help of heat pumps is getting more and more common. In Sweden 2016, there was over 300 000 different facilities using geothermal energy with the help of bore hole heat exchangers, so called ground source heat pumps (GSHP). LÄS MER