Sökning: "IDA ICE"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden IDA ICE.

 1. 1. Inredning av råvindar - påverkan på byggnader ur energisynpunkt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nawid Ferhady; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en byggnads energiprestanda undersökts vid inredning av vind.De årliga bostadsmarknadsundersökningar som Boverket tar fram redovisar underskottpå bostäder i större delar av landet, främst i kommuner där befolkningsmängden ärstörre. LÄS MER

 2. 2. Pre-renovation considerations for a Swedish single-family house : Analysis of energy saving potential

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Meghdeepa Choudhury; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : According to United Nations 7th sustainable development goal, increased use of fossil fuels in energy accounts for around 60 percent of total global greenhouse gas emissions and in order to debacle this crisis of global warming, the European Union aimed to reduce energy use by 32.5 % within 2030 by improving energy efficiency. LÄS MER

 3. 3. The Energy Savings Potential of a Heat Recovery Unit and Demand Controlled Ventilation in an Office Building

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martin Fagernäs; [2021]
  Nyckelord :Demand Controlled Ventilation; DCV; Heat Recovery Unit;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for approximately 40 % of the total energy usage in Sweden. In office buildings the heating, ventilation and air conditioning system can account for up to 55 % of the energy usage. In order to reduce the energy usage of the heating, ventilation and air conditioning system different control methods are often used. LÄS MER

 4. 4. Deep Reinforcement Learning for Temperature Control in Buildings and Adversarial Attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kevin Ammouri; [2021]
  Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Adversarial Attacks; Optimal Attacks; Building Control; Optimal Control; Energy Efficiency; Djup förstärkande inlärning; Adversarial Attacker; Optimala Attacker; Byggnadskontroll; Optimal Kontroll; Energieffektivitet;

  Sammanfattning : Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems in buildings are energy consuming and traditional methods used for building control results in energy losses. The methods cannot account for non-linear dependencies in the thermal behaviour. LÄS MER

 5. 5. Rules of thumb for energy-efficient renovation of apartment buildings : The case of Nils Holgersson, the Swedish statistical home

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Hedayat Darabikelareh; Tagreed Maqatif; [2021]
  Nyckelord :Energy-efficient; renovation measures; Nils Holgersson building; VIP; XPS; ventilated façade; IDA ICE; LCCA; Miljöbyggnad.;

  Sammanfattning : In Sweden, there are around 300 000 multi-family buildings with high energy consumption state a high renovation potential in the building sector. This study aims to analyze different renovation measures for a typical theoretical multi-family building to determine their effects on energy consumption, financial profitability, and impacts on obtaining an energy label in the rating system. LÄS MER