Sökning: "Climate-smart building"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Climate-smart building.

 1. 1. Energiförluster från vs-rör med intilliggande balkong : Parameterstudie i Comsol Multiphysics

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Adam Åberg; [2023]
  Nyckelord :vs-rör; energiförluster; balkong; egcobox; flebostadshus;

  Sammanfattning : Energy issues are today in high priority nationally and internationally as its impact on the environment and climate has become increasingly apparent. The real estate sector accounts for 34 % of Sweden's total energy consumption, where 70 % goes to heating apartment buildings. LÄS MER

 2. 2. ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC IMPACT OF USING RECYCLED MATERIALS IN WALL INSULATION : Energy management for sustainable cities, ETC building project.

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Karima Alothman alsaghir; [2023]
  Nyckelord :Residual buildings; Walls insulation; Recycled materials; Thermal conductivity; IDAICE software; Climate-smart building; Thermo-environmental assessment; Thermo-economic assessment.;

  Sammanfattning : Recycled material has attracted extensive interest due to its positive impact on decarbonization in the building sector. At the same time, utilizing these materials is limited. The main objective of this degree project is to provide a better understanding of recycled materials and their role in environmental and economic aspects. LÄS MER

 3. 3. En kritisk granskning av kalkylverktyget BIMitigation : möjligheter och begränsningar i ett användarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Vestlund; [2023]
  Nyckelord :BIMitigation; bygg- och anläggningsprocessen; hållbar stadsplanering; LCA; växthusgasutsläpp; materialval; Revit;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker nyttan med BIMitigation, ett verktyg som beräknar och visualiserar utsläppen av växthusgaser från anläggningsprojekt. Växthusgasutsläpp från mänsklig aktivitet orsakar varmare temperaturer vilket i sin tur leder till stigande havsnivåer och extremväder såsom skyfall och värmeböljor (Masson-Delmotte et al. LÄS MER

 4. 4. VAL AV STOMMATERIAL TILL INDUSTRIBYGGNADER

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sara Carlehed; Saga Jostelius; [2023]
  Nyckelord :Koldioxidekvivalenter; limträ; industribyggnad; stommaterial; LCA; stål; trä; hållbarhet; klimatpåverkan; innovation; attityder;

  Sammanfattning : Purpose – the climate issue is one of the most important political issues, both in Sweden and globally. Achieving the climate goals of the Paris Agreement and the Agenda 2030 sustainability goals requires efforts to slow down global warming. LÄS MER

 5. 5. Klimatneutrala städers verklighet och utmaningar : En analys av klimatarbetet inom bygg- och anläggningssektorn för 23 svenska kommuner anslutna till Viable Cities och dess verksamma aktörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alfred Kawamoto Enarsson; Thoni Mathisen; Jani Vornanen; [2023]
  Nyckelord :Klimatarbete; klimatpåverkan; klimatomställning; återbruk; CO2e; färdplan; energianvändning; solceller; upphandling; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the work was to map how the 23 cities that have signed the climate contract with the Viable Cities innovation program are working with the climate transition, but also to gain insight into the companies' climate work in the construction sector. Method: The method for developing the basis for the work has been in the form of a literature study where previous work on the subject has been reviewed but also various data collections where information has been obtained from organizations and authorities, interviews with companies active in the industry and review of cities' climate roadmaps for the construction sector in the 23 connected cities within Viable Cities. LÄS MER