Sökning: "FM FysS med tilläggskrav"

Hittade 1 uppsats innehållade orden FM FysS med tilläggskrav.

  1. 1. FM FysS med tilläggskrav : En del av ditt arbete?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Fredrik Gustafsson; [2010]
    Nyckelord :FM FysS med tilläggskrav; Fysisk prestationsförmåga; LedR;

    Sammanfattning : Problemställning: FM FysS är en av de arbetsuppgifter du som anställda inom Försvarsmaktenskall genomföra. Genomförs detta ute på förbanden, på kompanierna av den enskilde individen? Hur ser kunskapsnivån och utövandet av FM FysS med tilläggskrav ut bland de anställda inomFörsvarsmakten?Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga om huruvida kunskapsnivån hos deanställda inom insatsorganisationen på regementet LedR är rörande FM FysS, samt om huruvidade även följer FM FysS och genomför de obligatoriska fysiska tester som finns. LÄS MER