Sökning: "omställning"

Visar resultat 1 - 5 av 937 uppsatser innehållade ordet omställning.

 1. 1. Optimering av produktionseffektiviteten genom förbättrad insikt om genomloppstiden Fallstudie av Åkerstedts Verkstads AB Genomloppstid efter omställning/omstrukturering/renovering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Jukic; Per Moberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med nya marknadsförutsättningar där företag förhåller ett kundanpassat utbud, är produktionseffektivitet inte längre ett alternativ, utan ett imperativ för företag att förbli konkurrenskraftiga och relevanta. I och med nya kundkrav där man anpassar utbudet efter varje kund, är den problematiska ingången tillverkande företag har, en försummad insikt för hur genomloppstiden, samt samordningen av produktionens procedurer förändras. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär masshantering. En fallstudie över hur masshantering organiseras i Kungsbacka kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Kenny Johansson; William Pelttari; [2023-06-28]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Masshantering; Mellanlagring; Circular economy; Sustainable development; Mass handling; Intermediate storage;

  Sammanfattning : Under de senaste 50 åren har världsbefolkningen fördubblats och resursutvinningen tredubblats, vilket lett till stora påfrestningar på miljön. Naturen och dess resurser behöver förvaltas långsiktigt och hållbart, vilket medfört att EU har tagit fram målsättningar och strategier för en omställning mot en cirkulär ekonomi inom medlemsländerna. LÄS MER

 3. 3. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
  Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER

 4. 4. IT-ANVÄNDNING I EN FÖRÄNDERLIG MILJÖ En fallstudie om IT-användning i akademin i samband med distansarbete och Covid-19

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Dani; MIchael Erlandsson; Joel Harrysson; [2023-02-01]
  Nyckelord :IT-användning; Distansarbete; No-IT; Target-IT; Personal-IT; Shadow-IT; Akademin;

  Sammanfattning : Samhället har under de senaste åren stått inför en rad olika utmaningar. Covid-19 och dess intåg 2020 ledde till en rad förändringar där Folkhälsomyndigheten bland annat utfärdade rekommendationer om hemarbete. LÄS MER

 5. 5. ”FRÅN NOLL TILL HUNDRA” Transformativt lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linda Leonhardt; [2023-02-01]
  Nyckelord :Mezirow; distansarbete; hemarbete; arbete hemifrån; digitalisering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Komplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påverkar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har framkallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till mer flexibla arbetstagare. LÄS MER