Sökning: "flyktingkrisen"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet flyktingkrisen.

 1. 1. EN KONTINENT I KRIS – MIGRATION, INTEGRATION OCH INKLUDERING- En jämförande studie av kommissionens handlingsplaner för integration i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Kling; [2024-02-05]
  Nyckelord :Europeiska kommissionen; Europa; migration; migranter; integration; inkludering; flyktingkrisen; covid-19; hotteorin; kontaktteorin; handlingsplaner;

  Sammanfattning : When migration to a country increases, the integration of the migrants becomes extra important for the host country’s society, economy and culture. In the last decade, Europe has faced several crises, such as the refugee crisis and the covid-19 pandemic, which has affected both migration and integration policy. LÄS MER

 2. 2. Det är skillnad på flyktingar och “flyktingar”: En diskursanalys av sverigedemokratiska och högerorienterade medierepresentationer angående flyktingströmmarna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katrin Khalaf; [2024]
  Nyckelord :flyktingströmmarna; ukrainska flyktingar; flyktingkrisen; diskurs; diskursanalys; vi och dom; sårbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgörs av en diskursanalys av sverigedemokratiska och andra högerorienterade inlägg i svenska medier, särskilt nyhets- och debattartiklar, för att undersöka skillnader i responsen mot flyktingströmmar under 2015 och 2022. Frågeställningen fokuserar på hur och varför medierapporteringen och debatten skiljer sig åt. LÄS MER

 3. 3. HUR KONSTRUERAS EN FLYKTING? - En analys av den svenska migrationspolitiska debatten 2015 och 2022

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Turesson Christina; [2023-06-14]
  Nyckelord :Målgruppskonstruktion; Flyktingkrisen; Ukraina;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den sociala konstruktionen av flyktingar i den svenska migrationspolitiska diskursen, och huruvida det förekommer variation eller inte mellan olika kriser. Avstamp tas vid två tillfällen: den så kallade flyktingkrisen 2015, och kriget i Ukraina 2022. LÄS MER

 4. 4. KAN INTE EUROPÉER TILLIKA VARA FLYKTINGAR?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Salome Nordberg; [2023-02-17]
  Nyckelord :EU Commission; Temporary Protection Directive; Refugee crisis 2015; Ukrainian war 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen EU-kommissionen; Massflyktsdirektivet; Flyktingkrisen 2015; Kriget i Ukraina 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to comparatively study speeches by the European Union’s Commissions representatives, the president during 2014-2019 Jean Claude Juncker, the commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos during the same years as Juncker, as well as the president for the Commission now Ursula von der Leyen. The speeches regard refugees and migration from the relevant years 2015/2016 and 2022, and how they have chosen to address the refugees. LÄS MER

 5. 5. POLICYFÖRÄNDRING OCH FLYKTINGKRISEN 2015 : En jämförande textanalys av Socialdemokraternas valmanifest 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rena Hedman; [2023]
  Nyckelord :Socialdemocratic government; election manifesto 2014 and 2018; situation; refugee crisis 2015; economic; social - and political contexts; social constructive work.;

  Sammanfattning : This study intends to study how the Social Democrats' (S) migration policy changed between 2014 and 2018. Comparison is made through a text analysis of election manifestos to describe S's stance after the refugee crisis in 2015 in relation to refugees and migration. LÄS MER