Sökning: "Sensorteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Sensorteknik.

 1. 1. Effektmätning av trefaspumpar

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hector Wallén; Rickard Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Mätsystem; Inbyggda system; Effektmätning; Current Transformer; Sensorteknik;

  Sammanfattning : Historiskt sett så har motorer och pumplösningar sålts utan sensorer. Detta innebär att kunden behöver designa specialbyggda övervakningslösningar, skräddarsydda till de specifika behoven som deras installation har. LÄS MER

 2. 2. SENSITIV : Designing for Interactive Dance and the Experience of Control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thelma Svenns; [2020]
  Nyckelord :Interactive dance; sound and movements; real-time; co-play; input design.;

  Sammanfattning : In the last decade, many studies and performances within the field of interactive dance have been made. Interactive dance means involving technology into the dance, which opens opportunities to execute a dance in another way than used to. LÄS MER

 3. 3. Feature Extraction and Classification of Medication-Induced Hyperkinesia During Treatment of Parkinson's Disease

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Erik Liljeroth; [2020]
  Nyckelord :Parkinson s disease; neural network; autoencoder; classification; feature extraction; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The recent progress in wearable sensor technology, signal processing and machine learning enables novel applications in fields such as automatic disease symptom tracking and classification. In this project, data from an ongoing Parkinson’s disease study at the Lund University Hospital is gathered and analyzed, and classification models of varying complexity for symptom severity are evaluated. LÄS MER

 4. 4. Characterization of graphene-based sensors for forensic applications : Evaluating suitability of CVD graphene-based resistive sensor for detection of amphetamine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ülle-Linda Talts; [2019]
  Nyckelord :Sensor systems; Chemical sensors; Nanosensors; Drug screening; Nanomaterials; Sensorsystem; Kemiska sensorer; Nanosensorer; Drug screening; Nanomaterial;

  Sammanfattning : Recent improvements in sensor technology and applications can be partly attributed to the advancements in microand nanoscale fabrication processes and discovery of novel materials. The emergence of reliable and inexpensive methods of production of monolayer materials, such as graphene, has revealed the advantageous electronic properties which when utilized in sensory elements can significantly enhance response to the input signal. LÄS MER

 5. 5. Integration av sensorteknik i underhållsprocessen för vinterväghållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fanny Kohberg; [2019]
  Nyckelord :winter road maintenance; maintenance process; process mapping; sensor technology; vintervägunderhåll; underhållsprocess; processkartläggning; sensorteknik;

  Sammanfattning : Winter road maintenance is a necessity during the winter in Sweden, since the weather reduce traffic safety and accessibility, which have great impact on people and society in general. Unlike the degradation process of paved road surface and subgrade, that develops slowly over several years, the general state of the winter road can change significantly within a couple of hours, thus demanding more of road maintenance organisations when it comes to planning and initiating maintenance actions. LÄS MER