Sökning: "Hypotesprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Hypotesprövning.

 1. 1. Det är hög tid att bejaka…

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Youn; [2019-06-13]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; Kommunal redovisning; Följsamhet; Agentteori;

  Sammanfattning : Syfte:Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. De tidigare studierna (Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella et al. LÄS MER

 2. 2. Sensitivitet vid mammografi och tomosyntes undersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Albert Selaci; Hanna Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :Breast; clinical mammography; digital breast tomosynthesis; hypothesis testing; Bröst; klinisk mammografi; digital bröst-tomosyntes; hypotesprövning;

  Sammanfattning : Bröst består av mjölkkörtlar, subkutant fett och bindväv. Det finns också kärl och lymfa i brösten. Både män och kvinnor har bröst. Olika sjukdomar kan drabba brösten av benigna och maligna slag. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Equanimity som lugnande medel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ellica Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :häst; feromon; stress; beteende;

  Sammanfattning : Before the horse was domesticated, they survived because they had natural instincts, and many of them are still presents in horse today, in some more than others. In everyday situations we sometime want a horse not to act natural but in a more calm and collective rational way. LÄS MER

 4. 4. Loan Management -En studie av Earnings Managements påverkan på belåningsgrad i svenska SMEs, före och efter införandet av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Brus; Karin Elam; [2018-03-23]
  Nyckelord :Earnings management; resultatmanipulering; belåningsgrad; SME; K3; principbaserad standard; godtyckliga periodiseringar; redovisningskvalitet; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemFör lån- och kreditgivare innebär Earnings Management, på svenska resultatmanipulering, en risk ibedömning av företags kreditvärdighet. Earnings Management är en justering av resultat och innebär därförpotentiellt en sämre redovisningskvalitet, och kan därför leda till att lån- och kreditgivare fattar felaktiga beslutom betalningsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Tydliga indikatorer på skogsägare med ett stort behov av rådgivning

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Robin Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :segmentering; leverantör; hypotesprövning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify some clear indicators of private forest owners with a great need for advice. One large forest company in Sweden called Holmen Skog wanted to make sure that they bond the forest owners where the potential for sustained, good business is the largest. LÄS MER