Sökning: "mindfulness"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade ordet mindfulness.

 1. 1. Meditation som behandlingsmetod och dess effekt hos studenter med stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Didrik Hall; Linnea Andersson; [2023]
  Nyckelord :Mindfulness; meditation; stress; students; Perceived Stress Scale;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande bland studenter och kan ge upphov till såvälpsykiska som fysiska besvär. Meditation som behandling skulle kunna vara ett alternativ förfysioterapeuter att motverka detta. LÄS MER

 2. 2. Stressförebyggande eller stressande : Regionanställdas upplevelse av ett självhjälpsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reine Ljuslin; Emma Edström; [2023]
  Nyckelord :Sjukvårdspersonal; stressreduktion; självhjälpsprogram; innehållsanalys; mindfulness; self-compassion;

  Sammanfattning : Vården är en viktig institution i samhället, och betydelsen av en robust vård blev än mer påtaglig i samband med Covid-19 pandemin. För att vården ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs att personalen mår bra och vill stanna kvar inom organisationen, även när arbetsbördan plötsligt ökar. LÄS MER

 3. 3. Matematikångest hos elever i högstadium och gymnasium. Ett urval av manifestationer, konsekvenser och aspekter av undervisningen som har intresserat forskningen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carina Carlander; [2022-12-14]
  Nyckelord :matematikångest; elever; lärare; beteende; metoder; samarbeta; feedback; samtala; mindfulness;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att få kunskap om vad forskningen behandlar vad gäller hur matematikångest tar sig i uttryck, dess konsekvenser och undervisningens betydelse. Metod: Examensarbetet innefattar en allmän litteraturstudie, som syftar till att ge en bild över forskningsläget i ämnet matematikångest hos elever på högstadium och gymnasium. LÄS MER

 4. 4. Workplace Coaching and Facilitation of Stress-Management and Well-being in Slovakia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linda Rattajova; [2022]
  Nyckelord :employee well-being; stress management; occupational stress; coaching; coaching in Slovakia;

  Sammanfattning : The research explored when workplace coaching can facilitate stress management and well-being in corporations in Slovakia. It looked at the challenges and opportunities of workplace coaching through individual and organisational perspectives. It was found that masculine and directive leadership style is present in the organisations. LÄS MER

 5. 5. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER