Sökning: "mindfulness"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet mindfulness.

 1. 1. Går vägen till närvaro genom skogen? : Effekter av att vistas i skogen på medveten närvaro, känslan av samhörighet med naturen och välmående

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Hedfors; Christian Säll; [2020]
  Nyckelord :naturebased mindfulness; mindfulness; being in nature; forest; nature connectedness; well-being; naturbaserad medveten närvaro; mindfulness; naturvistelser; skog; nature connectedness; välmående;

  Sammanfattning : Det finns ett överväldigande stöd från över 30 års forskning att kontakt med naturen påverkar vårt välbefinnande avsevärt. Utöver kontakt med naturen är det också känt att medveten närvaro ger effekter på välmående. Ett växande intresse finns för kombinationen av medveten närvaro och kontakt med naturen. LÄS MER

 2. 2. Effects of a Mobile Phone-based Mindfulness Intervention for Teachers, and how Mindfulness Trait Correlates with Stress, Wellbeing, Burnout, and Compassion

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Andersson; [2020]
  Nyckelord :burnout; compassion; smartphone mindfulness intervention; stress; teacher; wellbeing; Lärare; Medkänsla; Mobil-baserad mindfulness intervention; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Sammanfattning : Abstract Objectives The aim of the study was to examine effects of mindfulness on stress, wellbeing, compassion and burnout, conducting a brief mobile phone-based mindfulness intervention on teachers. Methods Fifty-five teachers from private and public schools, including pre-school, elementary school, middleschool, secondary- and upper secondary school and adult education school was recruited. LÄS MER

 3. 3. Evidens för mindfulness som stressreduktion hos yrkesverksamma sjuksköterskor – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Andreas Lindgren; Patrik Löf; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Mindfulness; Professional Nurses; Stress; Stress Management; Litteraturöversikt; Mindfulness; Stress; Stresshantering; Yrkesverksamma sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har i sitt arbete ett stort ansvar för människors liv och hälsa. Arbetet kan dock ofta vara mycket stressigt, vilket kan leda till både stressrelaterad ohälsa hos sjuksköterskan och risk för misstag i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Ottosson; Susanna Skog; [2020]
  Nyckelord :Depressionssymtom; Geriatrik; Nedstämdhet; Sjuksköterska; Symtomlindring; Blues; Depression symptom; Geriatric; Symptom relief; Nurse;

  Sammanfattning : Ottosson, B. & Skog, S. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Effects of a MAC Intervention on Performance and Well-being in Martial Arts Competitors

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paul Robinson; Magnus Cedenblad; [2020]
  Nyckelord :anxiety; experiential avoidance; martial arts; Mindfulness-Acceptance-Commitment; MAC; performance enhancement; sports mindfulness; sports performance; ångest; experientiellt undvikande; idrottsspecifik mindfulness; idrottsprestation; kampsport; MAC; Mindfulness-Acceptance-Commitment; prestationsförbättring;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the effectiveness of the Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) approach for a group of competitive martial artists (n=22) compared to a passive control group of competitive martial artists (n=21) on levels of sporting performance, sports mindfulness, experiential avoidance and sport anxiety. Participants were allocated to groups based on the ability to attend the MAC training modules, held either in Gothenburg or Stockholm and participants performed self-ratings based on a survey completed pre- and post-intervention. LÄS MER