Sökning: "Reflektion patientens livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Reflektion patientens livsvärld.

 1. 1. Att leva med ett rekonstruerat bröst : Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av bröstrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Johansson; Rebecca Andersson; [2020]
  Nyckelord :bröstrekonstruktion; bröstcancer; upplevelse; självbild; vårdande; sjuksköterska; mastektomi;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och motsvarar cirka 30 procent av all cancer som drabbar denna grupp. Den vanligaste behandlingen för bröstcancer utan spridning är mastektomi, vilket innebär att en del av bröstet eller hela bröstet opereras bort. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med kroniska sjukdomar : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Andersson; Sofie Engebratt; [2020]
  Nyckelord :Chronic illness; long term illness; nurses experience; nurses roll; caring; Kroniska sjukdomar; långtidssjukdomar; sjuksköterskans upplevelse; sjuksköterskans roll; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal patienter med kroniska sjukdomar ökar. Detta orsakar lidande och förändrad livsvärld hos patienter. Att drabbas av kronisk sjukdom kan innebära ökade antal tillfällen som kräver vård. Sjuksköterskans ansvar är att ge en personcentrerad vård och lindra lidande trots komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 3. 3. Patientperspektivets betydelse i praxis ur sjuksköterskestudentens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :David Berg; Hanna Helin-Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vårdvetenskap i praxis; patientperspektivets betydelse i praxis;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeutbildningen är en treårig högskoleutbildning som vid den högskola där data insamlats bland annat innefattas av teoretiska ämnen som vårdvetenskap. Vårdvetenskapliga ämnen riktas mot att sjuksköterskans omvårdnad grundas i livsvärldsteori, där begreppet patientperspektivet är centralt. LÄS MER

 4. 4. "Tänka bort vården och tänka människa istället" : En fenomenologisk studie om främjandet av hälsa i den palliativa vården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hanna Nästesjö; Henrik Wallenborg; [2017]
  Nyckelord :hälsa; hälsofrämjande vård; palliativ vård; hemsjukvård; autonomi; kvalitativ metod; livsvärld; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : År 2016 avled 91 000 personer i Sverige. Av dessa beräknas 80 % ha varit i behov av palliativ vård. Den palliativa vården ska värna om patienternas värdighet och välbefinnande. Sjuksköterskan är en viktig aktör för att den palliativt vårdade patienten ska kunna uppleva hälsa och få en hälsosam död. LÄS MER

 5. 5. Varför gör de inte som jag säger? : Sjuksköterskans upplevelse av att stötta patienter i egenvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Elvhäger; Amanda Fransson; [2016]
  Nyckelord :egenvård; upplevelser; sjuksköterskeperspektiv; stöttning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Egenvård beskrivs som de enkla handlingar en person själv kan utföra för att lindra eller bota symptom, sjukdomar och skador. Sjuksköterskan på vårdcentral är den vanligaste källan till råd om egenvårdshandlingar i det fall patienten önskar så. LÄS MER