Sökning: "examensarbete jurist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete jurist.

 1. 1. Kan ekonomisk brottslighet misstänkas? : En kvalitativ studie av revisorns tolkning av misstankegraden i revisorns anmälningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christer Häggblom; Saga Palmgren; [2018]
  Nyckelord :Revisorns anmälningsskyldighet; Ekonomisk brottslighet; Ekobrott; Kan misstänkas; Kompetens; Oberoende; Professionell skepticism;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet (ekobrott) i företag är ett stort samhällsproblem både i Sverige och internationellt. Många blir omedvetet drabbade av brotten och mörkertalet bedöms vara stort. I Sverige har revisionen sedan 1999 varit en del i svenska statens plan för att förebygga och upptäcka ekobrott i företag. LÄS MER

 2. 2. Tilläggsköpeskillingar – En genomgång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Fredén; Johan Sjöwall; Gustav Nittby; [2011]
  Nyckelord :Tilläggsköpeskillingar; företagsförvärv; risk; finansiering samt avtalsförhandling.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Tilläggsköpeskillingar – en genomgång Seminariedatum: 2011-01-14 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rickard Fredén Gustav Nittby Johan Sjöwall Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Tilläggsköpeskillingar, företagsförvärv, risk, finansiering samt avtalsförhandling. Syfte: Att undersöka det praktiska användandet av tilläggsköpeskillingar. LÄS MER

 3. 3. Dispute boards placering på den svenska konfliktlösningskartan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joachim Bernström; [2011]
  Nyckelord :Processrätt; Dispute board; ADR; Skiljemannarätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En alternativ tvistlösningsform som har växt fram sedan 1970-talet är så kallade dispute boards eller privata tvistlösningsnämnder. Dispute boards används företrädesvis i omfattande och komplexa projekt som ska genomföras under lång tid, såsom infrastrukturprojekt och större entreprenadprojekt. LÄS MER

 4. 4. Juristens förhandlingstekniker - Förhandling med japaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Lagerbäck; [2008]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur en jurist bör förhandla med japaner samt vad en jurist bör tänka på i en förhandlingssituation. Förhandlingen utgör idag en viktig del av juristens arbete - i stort sett all kontakt med andra människor inbegriper någon form av förhandling. LÄS MER

 5. 5. Ska jag bli polis eller kärnfysiker? En undersökning av hur tankar kring studie- och yrkesvalet skiljer sig hos barn och ungdomar i olika åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anders Johannesson; Petra Manhammar; [2006]
  Nyckelord :psykologiska utvecklingsfaser; yrkeskunskap; studie- och yrkesval; drömyrke; stadieteorier;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi velat belysa eventuella beröringspunkter mellan de två utvecklingspsykologiska stadieteorier vi redogjort för och hur barn och ungdomar i åldrarna 6, 12, 15 och 19 år ser på sin studie- och yrkesframtid. Vidare har vi velat undersöka studie- och yrkesvägledares möjligheter, ur elevens perspektiv, att göra insatser i ett tidigare skede än vad som ofta görs idag. LÄS MER